Toegang tot de collectieve sector
Title
Toegang tot de collectieve sector
Price
€ 55,00
ISBN
9789463726573
Format
Paperback
Number of pages
450
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Also available as
eBook ePub - € 49,99

Jan Donders, Flip de Kam

Toegang tot de collectieve sector

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Ondernemingen in de marktsector van de economie moeten hun kosten goedmaken uit de opbrengst van de verkochte productie. Heel anders is de situatie van organisaties uit de collectieve sector. Zij beschikken over een budget voor hun uitgaven, voor het overgrote deel gefinancierd uit de opbrengst van belastingen en sociale premies. In een democratie beslissen gekozen volksvertegenwoordigers over omvang, bestemming en financiering van het budget voor organisaties uit de collectieve sector.

Dit boek gaat over veel meer dan alleen de uitgaven, ontvangsten en schuldpolitiek van de overheid. Ook via regels oefent de overheid grote invloed uit op de gang van zaken in de economie. Voor een goed begrip van het functioneren van de overheid is het nuttig te weten hoe besluiten over de financiën en regelgeving tot stand komen. Regels – maar ook belastingen, sociale uitkeringen en andere overheidsuitgaven – hebben grote gevolgen voor het gedrag van burgers en de beslissingen van ondernemers. De analyse van die gedragsreacties krijgt in Toegang tot de collectieve sector veel aandacht, want zij bepalen mede de welvaartseffecten van het overheidsbeleid.
Authors

Jan Donders

Jan Donders verzorgt de economieopleidingen van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën en hij is directeur BoFEB, een programma met een traineeship voor jonge algemeen economen bij het Rijk.

Flip de Kam

Flip de Kam is emeritus hoogleraar Economie van de Publieke Sector, Rijksuniversiteit Groningen.

Related titles

lup=printpartner=