Speelruimte voor identiteit
Title
Speelruimte voor identiteit
Subtitle
Samenwerken aan veerkrachtige identiteitsvorming van jongeren
Price
€ 20,00
ISBN
9789463723244
Format
Paperback
Number of pages
194
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Also available as
eBook ePub - € 17,99
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Woord vooraf 7
Deel 1. Ter introductie 11
1. Identiteitsvraagstukken 21
1.1. Opgroeien tussen kampen 21
1.2. Het vraagstuk ‘identiteit’ 26
1.3. Identiteit in ontwikkeling 30
2. Identiteitsvorming 35
2.1. Voorkomen 35
2.2. Veerkracht 38
2.3. It takes a village 41
2.4. Samen sterk 43
2.5. Onze zoektocht 45
Deel 2. Positieve veiligheid en identiteit 51
3. Dialoogproject met jongens en politie in Den Haag 57
3.1. Spanningen op straat 60
3.2. Elkaar leren kennen in andere rollen 63
3.3. Bouwen aan sociaal kapitaal 65
3.4. Inzicht in elkaars leefwereld 68
3.5. Samen de straat op 69
4. Samenwerken aan sociale insluiting in Mechelen 71
4.1. Stad in de problemen 73
4.2. Bouwen aan oprechte relaties 76
4.3. Sociale vervreemding 80
4.4. Scheidslijnen overstijgen 82
4.5. Weerbaar de toekomst in 84
Deel 3. Geleefd burgerschap en identiteit 87
5. Spelen met identiteiten in Rotterdam 95
5.1. De armste postcode van Nederland 98
5.2. Stadsdialogen 100
5.3. Emancipatorische pedagogiek 103
5.4. Focus, opwinding en trots 105
5.5. Betrokken blijven 107
6. Kunstzinnige burgerschapsvorming op school in Antwerpen 111
6.1. Rekrutering bij de schoolpoort 114
6.2 Identiteitsvorming in het curriculum 117
6.3. De sociale werking van kunst 120
6.4. Een complexe beleving van identiteit 122
6.5. Het democratische schoolethos 123
Deel 4. Talentontwikkeling en identiteit 127
7. Vanuit kwetsbaarheid werken aan talenten in Arnhem 133
7.1. Invechten of uitreizen? 134
7.2. Op zoek naar talenten 138
7.3. Backstage en frontstage 142
7.4. De kracht van kwetsbaarheid 143
7.5. Een frisse wind door welzijnsland 145
8. Vechten voor erkenning in Zwolle 149
8.1. Tussen het rechte pad en de foute afslag 151
8.2. Vechtsport en cultuurdragerschap 153
8.3. Rituelen en integrale persoonsvorming 158
8.4. Je eigen pad vinden 162
8.5. Een veilige thuishaven 163
9. Conclusie 165
9.1. Leidende principes 166
9.2. Verbindingskracht en verbindingsmacht 174
9.3 Epiloog 178
Noten 181
Literatuur 185

Reviews and Features

"Hoe begeleid je jongeren om een eigen, positieve identiteit te ontwikkelen, desnoods in een eigen ‘bubbel’, zonder mensen in andere bubbels uit te sluiten of zelfs te verketteren? Dat lijkt misschien een eenvoudige opgave, maar het tegendeel is waar. Jongeren zijn veel op sociale media te vinden, en juist daar is in- en uitsluiting iets dat heel nadrukkelijk speelt.
Het mooie van Speelruimte voor identiteit is dat de auteurs met behulp van theorie, maar vooral ook met prachtige praktijkvoorbeelden, laten zien dat het zoeken van eigenheid en het leggen van verbinding elkaar helemaal niet hoeven uit te sluiten.”
— Emeritus professor Micha de Winter

Stijn Sieckelinck, Femke Kaulingfreks

Speelruimte voor identiteit

Samenwerken aan veerkrachtige identiteitsvorming van jongeren

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In tijden van crisis, racisme, ongelijkheid en populisme, komen mensen sneller tegenover elkaar te staan. Dit geldt nog meer voor kinderen en jongeren. Hoe kan je jongeren helpen een veerkrachtige identiteit te ontwikkelen in een context van polarisatie en vervreemding? Dit boek portretteert zes pedagogische praktijken waarin deze uitdaging samen met jongeren wordt opgepakt.

Deze praktijken openen een ruimte waarin gespeeld kan worden met identiteiten. Betrokken begeleiders coachen niet alleen jongeren in hun eigen bewustwordingsproces, maar bouwen ook aan gemeenschappen en zijn belangenbehartigers. Zij werken er samen met jongeren aan om in deze tijd waarin politiek steeds vaker het verleden als kompas neemt, individuele en collectieve toekomstdromen levend te houden.
Authors

Stijn Sieckelinck

Stijn Sieckelinck (1980) is pedagoog en als lector Youth Spot jongerenwerk verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.

Femke Kaulingfreks

Femke Kaulingfreks (1981) is antropoloog, filosoof en als lector Jeugd en Samenleving verbonden aan Hogeschool Inholland.

Related titles