Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen
Titel
Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen
Subtitel
Derde editie
Prijs
€ 45,99
ISBN
9789462987425
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
408
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 43,99

Recensies en Artikelen

"Studenten en jonge onderzoekers hebben meer dan ooit behoefte aan een boek dat de geesteswetenschappen hun rechtmatige plaats wijst in het wetenschappelijke landschap, en laat zien wat ze bindt met en onderscheidt van andere disciplines. Dit is zo’n boek… Goed van opzet, helder geschreven en met bruikbare samenvattingen per hoofdstuk. Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen is een boek dat structuur en zin geeft aan een rijk en vitaal wetenschapsgebied. Een baken voor ons denken en doen." -- Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar, Universiteit Utrecht, en voormalig president van de KNAW"Zijn geesteswetenschappen wel echte wetenschappen? In heldere en begrijpelijke taal laat dit boek zien hoe diep er sinds eeuwen over die vraag is nagedacht en welke uiteenlopende antwoorden er – van Aristoteles tot Derrida – op gegeven zijn. Het is informatief en scherpzinnig geschreven en hoort thuis in de boekenkast van iedere onderzoeker, niet alleen de alfa’s." -- Ger Groot, hoogleraar filosofie en literatuur, Universiteit van Nijmegen

Michiel Leezenberg, Gerard de Vries

Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen

Derde editie

Letterkunde, taalkunde, geschiedenis, theologie, filosofie: ze behoren alle tot de geesteswetenschappen. Hebben deze vakgebieden in al hun verscheidenheid iets gemeen wat ze onderscheidt van bijvoorbeeld natuurkunde of economie? De indeling van de wetenschappen in natuur-, geestes- en maatschappijwetenschappen lijkt vanzelfsprekend, maar is van recente datum en allerminst onomstreden.

Dit boek beschrijft de invloedrijkste visies op wetenschappelijke kennis vanaf Aristoteles en Galilei tot aan Karl Popper en Thomas Kuhn, en de kennisidealen en stijlen van argumenteren die ze verwoorden. Vervolgens spitst het zich toe op de hedendaagse filosofische en methodologische visies op aard en culturele taak van de geesteswetenschappen, zoals logisch empirisme, hermeneutiek, kritische theorie, (post-) structuralisme en postkolonialisme.

Wat dit boek - nog steeds - uniek maakt is de systematische aandacht voor de methodologische vragen en filosofische achtergronden van de geesteswetenschappen. Bestaande handboeken richten zich doorgaans op de natuurwetenschappen en in mindere mate de maatschappijwetenschappen, terwijl wij juist het ontstaan van dat idee dat de natuurwetenschappen de 'echte' wetenschappen zouden historisch traceren en filosofisch ter discussie stellen.
Auteurs

Michiel Leezenberg

Michiel Leezenberg is universitair hoofddocent Wetenschapsfilosofie aan de afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam.

Gerard de Vries

Gerard de Vries is emeritus professor wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam.

Gerelateerde boeken