Van Rij en Stam
Titel
Van Rij en Stam
Subtitel
Rapporten van de Commissie van onderzoek naar beweerde excessen gepleegd door Nederlandse militairen in Indonesië, 1949-1954 (Bronnenpublicatie)
ISBN
9789048556878
Uitvoering
eBook PDF
Aantal pagina's
240
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Ook beschikbaar als
Paperback - € 24,99

Maarten van der Bent

Van Rij en Stam

Rapporten van de Commissie van onderzoek naar beweerde excessen gepleegd door Nederlandse militairen in Indonesië, 1949-1954 (Bronnenpublicatie)

Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog drongen berichten over vermeende oorlogsmisdaden van Nederlandse militairen slechts mondjesmaat tot Nederland door. Toch klonk nog tijdens de oorlog de eerste roep om een onafhankelijk onderzoek naar zulke berichten. Na herhaald aandringen vanuit de Tweede Kamer werd ten slotte in oktober 1949 een commissie van drie juristen naar Indonesië uitgezonden met als opdracht een niet-justitieel onderzoek naar de beschuldigingen van extreem geweld in te stellen.

Om uiteenlopende redenen diende deze onderzoekscommissie slechts over twee zaken rapporten in, die bovendien maar door twee van de drie commissieleden – Kees van Rij en Wim Stam – waren ondertekend. Tot 1969 bleef het bestaan van deze rapporten voor het parlement en de buitenwacht verborgen. Tijdens de opstelling van de Excessennota kwamen de rapporten weer boven water en werden er nooit ingediende rapporten over zes andere zaken gevonden. Alle acht rapporten speelden bij de opstelling van de Excessennota een cruciale rol, terwijl vooral het rapport over Zuid-Sulawesi van groot belang zou blijken voor de geschiedschrijving over de oorlog. Tot op heden lagen de rapporten van Van Rij en Stam diep verborgen in de archieven. Deze bronpublicatie, voorafgegaan door een uitvoerige inleiding, maakt ze voor het eerst voor een breder publiek toegankelijk.
Auteur

Maarten van der Bent

Maarten van der Bent studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en culturele antropologie aan de Universiteit van Uppsala. Van 2018 tot en met 2021 was hij als onderzoeker betrokken bij het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950’, eerst bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), later bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Momenteel is hij als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum Restitutie, het kenniscentrum voor vraagstukken die verband houden met kunstroof en restitutie, dat bij het NIOD is ondergebracht.

Gerelateerde boeken

lup=printpartner=