Achter de voordeur
Title
Achter de voordeur
Subtitle
Openbare geestelijke gezondheidszorg vanuit de GGD Amsterdam in de twintigste eeuw
Price
€ 23,99
ISBN
9789085550969
Format
Paperback
Number of pages
124
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
INLEIDING HOOFDSTUK 1 Een zuinig beheerder Arie Querido en de sociale psychiatrie in de jaren dertig TOEN EN NU Ardan Miedema: 'Na ons is er niets meer' HOOFDSTUK 2 'Altijd een zwak voor de verdrukten' Theo Hart de Ruyter en de start van de Jeugdpsychiatrische Dienst (1946) TOEN EN NU Linda Dil: 'Elk vogeltje zien vliegen' HOOFDSTUK 3 'Busje komt zo' De pioniersjaren van de methadonverstrekking in Amsterdam (1975-1985) TOEN EN NU Karien de Ridder: 'Verslaafd zijn is gewoon zwaar' CONCLUSIE

Gemma Blok

Achter de voordeur

Openbare geestelijke gezondheidszorg vanuit de GGD Amsterdam in de twintigste eeuw

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In 1916 ging de GG & GD Amsterdam zich richten op de stedelijke zorg voor 'krankzinnigen en maatschappelijk ongeschikten'. Tegenwoordig spreekt men van Openbare Geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) voor 'kwetsbare burgers'. Dit boek onderzoekt de wortels van dit type werk, dat zich afspeelt op het snijvlak van hulpverlening en overlastbestrijding.

Drie sleutelmomenten uit de geschiedenis van de Amsterdamse OGGZ staan centraal: psychiater Arie Querido en zijn pionierswerk in de sociale psychiatrie vanaf 1933; het ontstaan van de afdeling jeugdpsychiatrie in 1946 tegen de achtergrond van stedelijke bezorgdheid over 'jeugdige psychopathen'; en de eerste methadonbus die in 1979 ging rijden voor een 'zwerfgroep' van Surinaamse heroïneverslaafden.

Overlastproblemen waren steeds een impuls voor nieuwe zorginitiatieven. Zodoende resulteerde de wens van de stad om het gedrag van lastige burgers te reguleren, paradoxaal genoeg in een groeiende tolerantie voor hun afwijkende gedrag.
Author

Gemma Blok

Prof. dr. Gemma Blok is professor in modern history at the Dutch Open University. Her research areas include the history of psychiatry, addiction treatment, and alcohol and drug use. She is currently one of the principle investigators in the international research project Governing the Narcotic city. Imaginaries, discourses and practices of of Public Drug Cultures in European Cities from 1970 until Today (funded by Humanities in the European Research Area).
lup=printpartner=