Amsterdam University Press

Digitale Producten

Amsterdam University Press is de uitgever van een aantal belangrijke websites. 

En ook:

Justiz und NS-Verbrechen-Online

Het project ‘Justiz und NS-Verbrechen’, dat sinds het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw door Prof.mr. C.F. Rüter wordt uitgevoerd aan het Seminarium voor Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam, is eind 2012 tot voltooiing gebracht. Het project behelst de systematische verzameling, bewerking en publicatie van de strafvonnissen gewezen door Duitse rechtbanken in zaken betreffende levensdelicten (moord, doodslag, enz.) gepleegd ten dienste van het nationaal-socialistische bewind in Duitsland. De publicatiereeks is inmiddels afgesloten en omvat 49 delen met West-Duitse alsmede 14 delen met Oost-Duitse strafvonnissen in twee onderscheiden bronnenpublicaties, getiteld ‘Justiz und NS-Verbrechen’ (West-Duitse vonnissen) en ‘DDR-Justiz und NS-Verbrechen’ (Oost-Duitse vonnissen). Daarmee zijn een tweetal unieke bronnenverzamelingen tot stand gebracht met een totale omvang van zo’n 50.000 pagina’s, die de naoorlogse gerechtelijke afdoening in de beide Duitse staten van de allerzwaarste misdrijven van de nazistaat nauwkeurig documenteren.

De serie in vogelvlucht

----------TotaalBRDDDR
Delen634914
Pagina's50.86340.16710.699
Strafzaken1861929l932
Vonnissen322415651659
Verdachten354118991643

Hoewel naar aard en omvang onderling sterk uiteenlopend, strekken deze strafzaken zich tezamen uit over het gehele spectrum van nationaal-socialistische misdrijven, van enkelvoudige delicten als verraad tot aan de massavernietiging in de Duitse ‘euthanasie’-centra en de Oost-Europese uitroeiingskampen en gettos. Ten aanzien van de verdachten geldt een gelijke diversiteit van simpele kampbewakers en andere ondergeschikte Befehlsempfänger tot aan beleidsbepalende vertegenwoordigers en Schreibtischtäter van de nazistaat.
Voor een gedetailleerd inhoudelijk overzicht van de diverse strafzaken alsmede van de inhoud van de afzonderlijke delen van de serie kunt u terecht op de website van het project ‘Justiz und NS-Verbrechen’ die zich bevindt op de internetsite van de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam: klik hier.

Inmiddels bestaat er, naast de boekenseries, ook een online editie van ‘Justiz und NS-Verbrechen’, die de gehele bronnenverzameling eenvoudig toegankelijk maakt voor systematisch onderzoek en studie. Voor een nadere oriëntatie kunt u hier klikken. U vindt daar tevens verwijzingen naar de diverse mogelijkheden om boeken te bestellen en/of een abonnement te verwerven op de online-editie.

Klik hier voor een overzicht van prijzen voor de online editie, de boeken, of een combinatie van beide.

Voor het bestellen van de online editie graag een e-mail sturen naar orders@aup.nl.

Voor vragen aangaande het project ‘Justiz und NS-Verbrechen’ kunt u zich in verbinding stellen met een der redacteuren, Dr. D.W. de Mildt.
E-mail adres: d.w.demildt@expostfacto.nl

www.latijnnederlands.nl

De meest recente editie van het woordenboek Latijn/Nederlands onder redactie van prof. dr. Harm Pinkster wordt ook uitgebracht in een speciale digitale versie voor gebruik binnen het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs. 

De website www.latijnnederlands.nl geeft toegang tot de digitale versie van het woordenboek en biedt extra zoekmogelijkheden ten opzichte van de papieren editie. Zo kunt u zoeken op Latijnse en Nederlandse woorden en kunt u geavanceerd zoeken op titelwoorden, Nederlandse vertalingen en woordsoorten. Bovendien wordt de site verschillende keren per jaar aangevuld en gecorrigeerd, zodat u ten alle tijden toegang heeft tot de meest actuele versie. Deze website is op licentiebasis beschikbaar. Wilt u een abonnement aanvragen, stuur dan een e-mail met uw gegevens naar abonnementen@aup.nl.

www.etymologie.nl

Gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en speciaal voor deze uitgave verricht onderzoek zal het Etymologisch woordenboek, waarvan deel A-E in november 2003 is verschenen, het nieuwe standaardwerk voor de Nederlandse etymologie worden. 
Naast een gebonden uitgave wordt het Etymologisch woordenboek van het Nederlands ook uitgebracht in een online editie op www.etymologie.nl. Deze is op licentiebasis beschikbaar. 

Deze website biedt onder meer geavanceerde zoekmogelijkheden op talrijke etymologische categorieën en is daarmee speciaal geschikt voor professioneel gebruik. Daarnaast bevat de website de beschikbare lemmata die nog niet zijn gepubliceerd in de gebonden uitgave. Anders dan in de gebonden editie wordt op de website het Fries systematisch in de beschrijvingen betrokken. www.etymologie.nl is op licentiebasis beschikbaar. Wilt u een abonnement aanvragen, stuur dan een e-mail met uw gegevens naar abonnementen@aup.nl

Proefschriften van promovendi van de Universiteit van Amsterdam

Voor promovendi van de Universiteit van Amsterdam (UvA) stelt AUP een elektronische versie van het proefschrift beschikbaar in de database UvA Dissertations Online. UvA Dissertations Online is een service voor het online publiceren van proefschriften van de UvA. De database staat in dienst van de vergroting van de zichtbaarheid van proefschriften wereldwijd, en fungeert tevens als archief. Populaire zoekmachines zoals Google Scholar vinden hun weg gemakkelijk naar de proefschriften in dit platform.