Uitbreiding van tijdschriftenfonds

Uitbreiding van tijdschriftenfonds

Per 2022 neemt Amsterdam University Press de uitgave van de gespecialiseerde tijdschriften Scheepshistorie, Zacht Lawijd en De Boekenwereld op zich. Met de acquisitie van deze drie Nederlandstalige tijdschriften breidt de uitgeverij haar tijdschriftenfonds uit met kleurrijke uitgaves die zich specialiseren in zowel maritieme en militaire geschiedenis (Scheepshistorie) als boek- en literatuurgeschiedenis (Zacht Lawijd en De Boekenwereld). Met de uitgave door Amsterdam University Press verwerven de tijdschriften ook digitale aanwezigheid via www.aup-online.com.

Tijdschrift Scheepshistorie verschijnt sinds 2004 als periodieke uitgave in nauwe samenwerking met de Maritieme Musea in Nederland. Het tijdschrift beslaat een periode vanaf de vroege zestiende eeuw tot heden en betreft zowel zeevaart als binnenvaart in alle mogelijke toepassingen waaronder: koopvaardij, marine, visserij, recreatie, offshore en aanverwante maritieme zaken. Naast het groeiende aanbod aan historische boeken zal AUP met deze acquisitie haar fonds maritieme en militaire geschiedenis verrijken met dit gespecialiseerde tijdschrift. Redactievoorzitter Graddy Boven schrijft: “Scheepshistorie brengt de Nederlandse maritieme geschiedenis in de ruimste zin op een aantrekkelijke manier dichtbij. Vol verdieping en nieuwe inzichten. Publicaties van voorname maritieme historici waarborgen de kwaliteit. Op een laagdrempelige manier. Vol kleur, rijk geïllustreerd en voor een breed publiek. Sinds kort geeft de Amsterdam University Press Scheepshistorie uit, waarmee de toekomst van het magazine zowel in druk als online is verankerd.”

Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift besteedt aandacht aan de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur van Vlaanderen en Nederland en wordt in samenwerking met het Letterenhuis, het Literatuurmuseum en Literatuur Vlaanderen uitgegeven. Als kleurrijke uitgave bevat het tijdschrift naast uitgewerkte artikelen ook rubrieken waarin korte, documentaire beschouwingen bij allerlei archivalia worden gepresenteerd. De redactie schrijft: “We zijn ervan overtuigd dat met de nieuwe samenwerking met AUP, de blijvende samenwerking met het Letterenhuis en Literatuurmuseum en de geestdrift van de vernieuwde redactie, de toekomst van Zacht Lawijd verzekerd is.”

De Boekenwereld. Blad voor bijzondere collecties houdt zich al ruim zevenendertig jaar bezig met alles wat met boek en prent te maken heeft. Sinds 2012 staan de bijzondere collecties van verschillende bibliotheken centraal evenals die van prentenkabinetten. Ook komen geschiedenissen van antiquariaten, boekwinkels, veilinghuizen en uitgeverijen uitgebreid aan de orde. Zacht Lawijd en De Boekenwereld vullen ons huidige aanbod aan literair-historische tijdschriften aan, bestaande uit Nederlandse Letterkunde, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis en meer.

Na ondertekening van de overeenkomsten schrijft Irene van Rossum, directeur Academisch Uitgeven van Amsterdam University Press: “Met de acquisitie van deze tijdschriften hopen wij ons aanbod aan tijdschriften te diversifiëren en ruimte te bieden aan verschillende historische specialisaties. Naast onze bestaande academische tijdschriften zullen wij met deze kleurrijke publicaties aandacht vragen voor interessante onderwerpen voor een breed lezend publiek.”

Voor vragen over deze acquisities kunt u contact opnemen met directeur Jan-Peter Wissink (j.wissink@aup.nl) of Irene van Rossum (i.vanrossum@aup.nl). Meer informatie is te vinden op https://www.aup-online.com/.

Wednesday, August 31st, 2022