Anna de Haas

Dr. Anna de Haas is een historisch letterkundige, gespecialiseerd in achttiende-eeuws toneel. Daarnaast heeft zij veel redactiewerk verricht voor het Vrouwenlexicon.

Books