Paul de Beer

Paul de Beer is bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amster-dam en verbonden aan het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) en De Burcht (Centrum voor Arbeidsverhoudingen.

Books