Coen Wilders

Dr. Coen Wilders (1978) is historicus, gespecialiseerd in de vroegmoderne politieke geschiedenis van Nederland. In 2010 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Dienstbaarheid uit eigenbaat. Coen Wilders werkt als vakspecialist geschiedenis aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Books