Kees Briët

Cornelis Paulus (Kees) Briët werd op 23 februari 1944 geboren in Amsterdam. Zijn lagere schooltijd, die hij doorliep in Nederland, Curaçao en Hollandia. Hierna volgde de middelbare school, vrijwel geheel aan het Gemeentelijk Lyceum te Enschede. Aan deze instelling behaalde hij in 1962 het diploma Gymnasium B en begon in dat jaar een studie Nederlands recht aan de Leidse universiteit. Hij sloot die studie in 1969 af met de keuzevakken vergelijkend verzekeringsrecht en oud-vaderlands recht. Na de vervulling van de militaire dienstplicht was hij in Rotterdam werkzaam in de verzekeringsmakelaardij en de graanhandel. In 1978 ging hij over naar de rechterlijke macht. Daarin was hij aanvankelijk werkzaam als rechter in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam en als lid van het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen. Terug in Rotterdam was hij opnieuw rechter in de rechtbank, vervolgens kantonrechter en ten slotte tot 2003 vice-president van de rechtbank. Van 1989 tot 1998 was hij de eerste Nederlandse rechter in het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg.

Books