Amsterdam University Press

Rik Damhuis

Rik Damhuis (MSc) is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn promotieonderzoek richt zich op de samenhang tussen stappen in de levensloop en stappen op de woningmarkt van jongvolwassenen in Nederland. Hij kijkt hierbij in het bijzonder naar de langjarige trajecten die deze opeenvolgende stappen vormen.

Books