Amsterdam University Press

Wouter van Gent

Wouter van Gent (Dr.) is universitair docent. Zijn werk richt zich op stedelijk beleid, wonen en stedelijke dynamiek zoals sociale segregatie en gentrificatie, waarbij vragen rond politiek en sociale uitsluiting een centrale rol spelen. Hierover heeft hij meer dan 70 academische en professionele publicaties geschreven. Hij is redacteur voor het Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (Engelstalig peer-reviewed tijdschrift).

Books