Peter van Druenen

Petrus Gerardus van Druenen (1952) is historicus, uitgever, schrijver en ICT-er. Hij heeft 17 boeken en 41 artikelen op zijn naam staan, waarvan de meest recente zijn: 'Oprichting van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in Vlissingen in 1769: incident of implicatie?' in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Middelburg, 2019), De klimaatparadox (Amsterdam, 2018) en Vissers, Kapers, Arbeiders (Vlissingen, 2015).

Books