Azarja Harmanny

Azarja Harmanny is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Eerder deed hij onder meer onderzoek naar geweldgebruik tijdens de Aceh-oorlog.

Books