Peter Koolmees

Peter A. Koolmees was tot zijn emeritaat in 2019 docent-onderzoeker bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. In de periode 2006-2019 was hij in deeltijd hoogleraar ‘Diergeneeskunde in historische en maatschappelijke context’.

Books