Erik Jan Tjalsma

Erik Jan Tjalsma studeerde diergeneeskunde in Luik en Utrecht. Hij is gezelschapsdierenpracticus met de focus op dermatologie. Als mederedacteur droeg hij bij aan de Canon van de diergeneeskunde in Nederland (Haarlem 2014).

Books