De Staat van Nederland Innovatieland 2012
Title
De Staat van Nederland Innovatieland 2012
Price
€ 20,99
ISBN
9789048517176
Format
eBook PDF (Adobe DRM)
Number of pages
246
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Series
HCSS

Reviews and Features

"Boeien en relatief gemakkelijk lezend overzichtsbeeld." -- C.M. Manni NBD Biblion-recensie

Den Haag Centrum voor Strategische Studies

De Staat van Nederland Innovatieland 2012

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Nederland behoort tot de rijkste en meest welvarende landen in de wereld. Toch is continuering van deze positie niet vanzelfsprekend en zijn de uitdagingen groot. De wereld om ons heen wordt slimmer, sneller en concurrerender. Maatschappelijke problemen als vergrijzing en grondstoffen- en energieschaarste worden nijpender met steeds verstrekkender gevolgen.

Innovatie wordt in brede kring gezien als een van de belangrijke sleutels voor de oplossing van deze vraagstukken. Maar wat weten we eigenlijk van onze innovatieprestaties? Welke nieuwe groeiers kent Nederland en hoe doen buitenlandse ondernemingen het in ons land? Stroken onze ambities met de aanwezige kennis en kunde, of is er meer nodig? Welke trends en ontwikkelingen gaan we eigenlijk tegemoet?

Deze eerste editie van De Staat van Nederland Innovatieland 2012 is tot stand gekomen vanuit de urgente behoefte om hierop een samenhangend, dieper en gedetailleerder zicht te krijgen. Op basis van deze analyse, op micro-, meso- en macroniveau, worden concrete aanbevelingen gedaan voor de nieuwe impulsen die Nederland als innovatieland nu nodig heeft.

Frans van der Zee, Walter Manshanden, Frank Bekkers, Tom van der Horst (projectleider). Met bijdragen van: Marcel de Heide, Erik Frinking, Sophie Roborgh, Thijmen van Bree, Jinxue Hu, Evgueni Poliakov en Elmer Rietveld.
Please note: to open this eBook you need Adobe Digital Editions
Author

Den Haag Centrum voor Strategische Studies

Dit initiatief tot deze nieuwe innovatiemonitor is genomen door TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS).