Corona en praktische wijsheid
Title
Corona en praktische wijsheid
Subtitle
Een analyse van de ethische grondslagen van crisisbeleid in Nederland
Price
€ 17,50
ISBN
9789048558377
Format
Paperback
Number of pages
168
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
1.4 x 2.1 x 1.1 cm
Also available as
eBook PDF - € 12,50
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Introductie
1) ‘Wiens vrijheid, wiens individualiteit, wiens mensenrechten?’
I) Wetenschaps- en argumentatietheoretische Analyse van het Corona Beleid
2)Wetenschappelijkheid en de Nederlandse discussie rondom Corona, I: ‘Wetenschappelijke Bewijsbaarheid’ en Beleid Maken
3) Wetenschappelijkheid en de Nederlandse discussie rondom Corona, II: De Rol van de Sociale Wetenschappen
II) Ethische Gezichtspunten en het Beleid Maken
4) Ethiek en Politiek Handelen. Morele Overwegingen rondom de Mondkapjesplicht
5) De Ethiek van het Efficiënte Beslissen in Noodsituaties: Verstandig Beleid Maken onder Onzekerheid en Tijdsdruk
III) Conclusies en Aanbevelingen:
6) Conclusies
7) Aanbevelingen

Dirk-Martin Grube

Corona en praktische wijsheid

Een analyse van de ethische grondslagen van crisisbeleid in Nederland

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De sterke nadruk op wetenschappelijkheid heeft het coronabeleid in Nederland ernstig belemmerd. Doordat de overheid en haar adviesorganen vooral natuur- en sociaalwetenschappelijke inzichten als grondslag voor het beleid namen, werden noodzakelijke maatregelen in Nederland pas met vertraging ingevoerd. Veel dingen waren onzeker tijdens corona. In plaats van te wachten tot wij de mate van zekerheid hebben die voor wetenschappelijke zekerheid noodzakelijk is, hadden wij meer op praktische wijsheid moeten vertrouwen.

Praktische wijsheid houdt in dat wordt gekeken naar wat er op het spel staat, naar wat de gevolgen zijn als wij het mis hebben. Als er op die manier was gekeken tijdens de eerste periode van de coronacrisis, dan zou bijvoorbeeld veel eerder zijn besloten om de mondkapjesplicht in te voeren. Dit boek biedt een schets van hoe wij ons voor toekomstige crisissen kunnen wapenen door praktische wijsheid in te zetten om verstandige beslissingen onder onzekerheid en tijdsdruk te nemen.
Author

Dirk-Martin Grube

Prof. dr. Grube heeft de leerstoel ‘ethiek’ aan de faculteit Religie en Theologie van de VU en is de auteur van meer dan tachtig artikelen en acht boeken op het gebied van filosofie, ethiek en theologie.