Historische stadsbibliotheken in Nederland
Title
Historische stadsbibliotheken in Nederland
Subtitle
Studie over openbare stadsbibliotheken
Price
€ 39,99
ISBN
9789462491441
Format
Hardback
Number of pages
176
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
22 x 28 x 1.7 cm

A.M.T. Leerintveld, J.C. Bedaux

Historische stadsbibliotheken in Nederland

Studie over openbare stadsbibliotheken

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Vrij van het Spaanse juk en mét de Prins van Oranje overgegaan naar de gereformeerde godsdienst, stichtten veel stadsbesturen in de Republiek der Verenigde Nederlanden aan het einde van de zestiende of in het begin van de zeventiende eeuw een openbare bibliotheek. Historische stadsbibliotheken in Nederland biedt voor het eerst een overzicht van deze vroege stadsbibliotheken. Gerenommeerde boekhistorici en beheerders van historische, stedelijke boekenverzamelingen presenteren hier de ontstaansgeschiedenis en de inhoud van hun bibliotheek.