Het Onderwijsvragenboek
Title
Het Onderwijsvragenboek
Subtitle
Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?
Price
€ 26,99
ISBN
9789463726023
Format
Paperback
Number of pages
288
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 x 2.2 cm
Also available as
eBook ePub - € 14,99

Reviews and Features

'Het Onderwijsvragenboek laat zien dat we niet een aanpassing van het huidige systeem nodig hebben, maar dat we het onderwijs in lijn moeten brengen met onze huidige waarden en kennis; een transformatie van binnenuit.' - The Optimist, oktober 2019

'Het Onderwijsvragenboek gaat over precies dat: het helpt je concreet en genuanceerd stil te staan bij de dagelijkse dingen die je als docent, teamleider, directeur of andere professional in het onderwijs doet. Dat maakt het nuttig, je zou bijna kunnen zeggen noodzakelijk, voor als je weloverwogen je onderwijs wilt innoveren.' - vernieuwenderwijs.nl

'De onderwijsvragen prikkelden mijn nieuwsgierigheid en maakten mij bewust dat er echt ruimte is om het anders te gaan doen!’ - Ilja van Santen, Leercoach Centrum onderwijs & innovatie Hogeschool Leiden en initiatiefnemer Agora Leiden

'Door je af te vragen of je nog de juiste dingen doet, de juiste keuzes maakt en het daar met elkaar over te hebben, in een open en veilige omgeving, dan ben je met fundamenteel veranderen bezig.' - Maarten Jacobs, Schoolleider Kindcentrum De Stroom, Helmond

Het Onderwijsvragenboek

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Waarom hebben we jaarklassen, een centraal eindexamen en lange zomervakanties? Waarom gebruiken we standaard lesmethodes en gaan we uit van gemiddelden? Waarom geven we huiswerk? Waarom cijfers? En waarom ligt de focus op cognitieve ontwikkeling?

We gaan ervan uit dat er goed is nagedacht over ons onderwijssysteem, over wat een 'goed onderwijssysteem' is en dat het gebaseerd is op wat 'het juiste' is voor de ontwikkeling van de mens. Maar is dat wel zo? Of laten we ons vooral leiden door patronen en gewoonten?

'Het Onderwijsvragenboek' is een onderzoek naar het waarom in onderwijs, naar de historische achtergrond, naar de voor- en nadelen en de mogelijke alternatieven. Want pas nadat we onszelf deze fundamentele vragen hebben gesteld, kunnen we doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs.
Authors

Claire Boonstra

Claire Boonstra is initiatiefnemer van Operation Education.

Claudette de Graaf Bierbrauwer

Claudette de Graaf Bierbrauwer is initiatiefnemer van Operation Education.

Nanda Carstens

Nanda Carstens is initiatiefnemer van Operation Education.

Related titles