De klewang van Vrouwe Justitia
Title
De klewang van Vrouwe Justitia
Subtitle
Recht en onrecht in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949
Price
€ 24,99
ISBN
9789463727389
Format
Paperback
Number of pages
272
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm

Esther Zwinkels

De klewang van Vrouwe Justitia

Recht en onrecht in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog was aan Nederlandse zijde een belangrijke rol weggelegd voor Vrouwe Justitia. Militairen dienen zich binnen en buiten gevechtsacties aan de wet en tal van regels en voorschriften te houden. Doen zij dat niet, dan kan daar zowel krijgstuchtelijk als strafrechtelijk tegen worden opgetreden. Maar gebeurde dat destijds ook? Nederlandse krijgsraden berechtten niet alleen Nederlandse militairen, maar ook Indonesiërs die zich tegen het koloniale gezag keerden. Hoe onafhankelijk en objectief was die rechtspraak? In hoeverre zette Nederland het recht in als ‘wapen’ in de strijd?

Centraal in dit boek staat het optreden van het Nederlands militair-juridisch apparaat in Indonesië tegen (vermeende) gevallen van extreem geweld, gepleegd door eigen militairen. Wat voor soort zaken kwam er voor de krijgsraden, welke juist niet, en waarom? Hoe werd er vervolgens geoordeeld en welke maatstaven werden daarbij gehanteerd bij Nederlanders en Indonesiërs? En welke uitwerking had het al dan niet bestraffen van militairen en strijders op hun bereidheid om extreem geweld toe te passen? Op basis van krijgsraadvonnissen, rapportages, beleidsstukken en memoires geeft De klewang van Vrouwe Justitia een antwoord op deze dwingende vragen.

Deze publicatie verschijnt ook in het Engels (The Harsh Sword of Lady Justice).
Author

Esther Zwinkels

Esther Zwinkels is a researcher at the Netherlands Institute of Military History (NIMH). She is working on a doctoral thesis on the trials of collaborators and Japanese war criminals in Indonesia in the post-war period.

Related titles