Tasten in het duister
Title
Tasten in het duister
Subtitle
Inlichtingenstrijd tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949
Price
€ 39,99
ISBN
9789463727082
Format
Paperback
Number of pages
672
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 x 4.6 cm
Also available as
eBook PDF - € 0,00

Reviews and Features

‘Dat de dekolonisatieoorlog in Indonesië gepaard ging met extreem geweld, is wel eerder beweerd, maar Limpach levert het documentaire bewijs ervoor én toont het systematische karakter ervan aan.’ - Dr. Constant Willem Hijzen, Militaire Spectator

Rémy Limpach

Tasten in het duister

Inlichtingenstrijd tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, die sterk het karakter van een guerrillaoorlog had, waren inlichtingen doorslaggevend voor het behalen van militaire successen. Geen wonder dat Nederland en de Republiek Indonesië tussen 1945 en 1949 een verbeten inlichtingenstrijd voerden. Niettemin is over het personeel, de organisatie en de werkwijzen van de Nederlandse militaire inlichtingendiensten, die als ogen en oren van het leger moesten fungeren, niet veel bekend.

Deze studie gaat uitvoerig in op deze gewelddadige confrontatie om inlichtingen. In welke mate hebben de Nederlandse diensten daarbij gefolterd en andere vormen van extreem geweld gebruikt? En waarom? Hoe accuraat waren de inlichtingen die zij over de Indonesische strijdkrachten vergaarden? Welke effecten hadden hun rapporten op de Nederlandse acties te velde – en op de besluitvorming van hogere echelons? Ook het touwtrekken om de cruciale medewerking van de bevolking en het al dan niet extreem gewelddadige optreden van de Indonesische inlichtingendiensten komen aan bod. Op basis van de interacties tussen de Nederlandse en Indonesische diensten die elkaar continu te slim af probeerden te zijn wordt het verloop van de spionageoorlog geduid. Dit boek laat zien dat deze grimmige en complexe strijd achter de schermen een grote – en tot dusver onderbelichte – impact had op de Nederlands-Indonesische oorlog.

Deze publicatie verschijnt ook in het Engels (Stumbling in the Dark).
Author

Rémy Limpach

Rémy Limpach is a senior researcher at the Netherlands Institute of Military History (NIMH). He previously published the book De brandende kampongs van generaal Spoor [The burning kampongs of General Spoor] (2016) and is specialized in twentieth-century Dutch colonial military history.