Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 29/2022
Title
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 29/2022
Subtitle
Onderwijs en pedagogiek / Education and Pedagogy
Price
€ 29,99
ISBN
9789463727693
Format
Paperback
Number of pages
352
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 x 2.3 cm

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 29/2022

Onderwijs en pedagogiek / Education and Pedagogy

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de boekgeschiedenis van de Lage Landen.

Dit nummer van het Jaarboek bevat een thema-dossier over Onderwijs en Pedagogiek. Elise Watson neemt de lezer mee de zeventiende-eeuwse katholieke schoolboeken en catechismussen in. De protestantse catechismussen uit dezelfde periode staan centraal in het artikel van Gunilla Eschenbach. Ook de bijdrage van Arthur der Weduwen handelt over de zeventiende eeuw, en wel over een van de populairste schoolboeken uit die tijd, Nieuwe Spiegel der Jeugd. Hugo Rijpma behandelt kunstenaarshandleidingen uit de eerste helft van de negentiende eeuw. In de bijdrage van Liane Strauss en Jacques Dane en van Karen Hollewand staan didactische afbeeldingen centraal. Strauss en Dane richten zich op het werk van onderwijsillustrator Cornelis Jetses (1873-1955), bekend van de kleuters Ot en Sien en van het iconische 'Aap, noot, mies'. Hollewand neemt als uitgangspunt voor haar artikel juist een zeer actuele gebeurtenis, namelijk de eerste afbeelding van de volledige clitoris in een Nederlands biologieboek voor middelbare scholieren. Ten slotte is, geheel in de geest van het thema, een interview opgenomen met enkele belangrijke partijen op de huidige markt voor schoolboeken.

Naast het thema-dossier bevat het Jaarboek ook nog enkele andere interessante bijdragen. Ingrid Maier bespreekt het leven van drukker Peter van Selow. Klaas-Willem de Jong presenteert een overzicht van de gedrukte overlevering van Gisbertus Voetius’ gereformeerde liturgie (1641). En Rozanne Versendaal sluit dit Jaarboek af met een nauwelijks onderzocht tekstgenre, namelijk de zogenoemde neusboekjes.