Betty de Hart

Betty de Hart is juriste en rechtssociologe en als universitair hoofddocent verbonden aan het Centrum voor Migratierecht en Instituut voor Rechtssociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Books