Een tweede paspoort
Title
Een tweede paspoort
Subtitle
Dubbele nationaliteit in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland
ISBN
9789048516940
Format
eBook PDF
Number of pages
344
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Een tweede paspoort - 2 Inhoudsopgave - 8 Voorwoord - 12 1 Nationaliteit en dubbele nationaliteit - 14 2 Trouweloze dochters De nationaliteit van gehuwde vrouwen - 36 3 Toevallige geboortes De nationaliteit van kinderen - 64 4 Het land van mijn moeder Interviews over nationaliteit en gezinsrelaties - 100 5 Verloren zonen De externe nationaliteit van emigranten - 118 6 Genaturaliseerde buitenlanders De nationaliteit van immigranten - 146 7 Het land van mijn jeugd Interviews over nationaliteit, rechten en plichten - 178 8 Vijandige strijders Nationaliteit in oorlogstijd - 196 9 Het land waar ik thuis ben Interviews over burgerschap, loyaliteit en gelijkheid - 228 10 Conclusies - 250 Epiloog - 278 Bijlagen - 282 Noten - 288 Literatuur - 322 Register - 342

Reviews and Features

"In een gedegen wetenschappelijke studie laat de juriste De Hart zien dat het (Nederlandse) debat van alle tijden is. In een uitgebreide beschrijving en analyse van de politieke debatten en ontwikkeling van wetten en rechtspraak door de jaren heen in drie landen (de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland) wordt aandacht besteed aan de (dubbele) nationaliteit van verschillende categorieën burgers: getrouwde vrouwen, kinderen, immigranten en emigranten. In alle analyses staat de verhouding tussen de staat en de individuele burger centraal, nog eens versterkt door verschillende hoofdstukken gebaseerd op 35 intevriews met individuele personen over hun ervaringen met een dubbele nationaliteit." - NBD Biblion Dr. H.W. Bomert

Betty de Hart

Een tweede paspoort

Dubbele nationaliteit in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Dubbele nationaliteit is in Nederland de laatste jaren onderwerp van hevig debat. De Hart laat in deze historische en internationaal vergelijkende studie zien dat dergelijke debatten niet uniek zijn voor deze tijd, noch voor Nederland. Een analyse van politieke debatten in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland sinds 1945 leert dat er tegen een dubbele nationaliteit heel verschillend wordt aangekeken, afhankelijk van de context en de groep waarover gesproken wordt.

De analyse wordt afgewisseld met interviews met immigranten, emigranten en leden van gemengde gezinnen over de soms zeer persoonlijke betekenis van dubbele nationaliteit. Aan bod komen onder meer discussies over dubbele nationaliteit van Japans-Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog, van Nederlandse emigranten in Zuid-Afrika in de jaren tachtig, en van moslims in de war on terror na 11 september 2001.
Author

Betty de Hart

Betty de Hart is juriste en rechtssociologe en als universitair hoofddocent verbonden aan het Centrum voor Migratierecht en Instituut voor Rechtssociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen.