Saar Postma

Saar Postma studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en ontwikkelde voor haar educatieve masterscriptie een activerend alternatief voor de leesdossieropdrachten in de bovenbouw van de havo en het vwo. Saar doceert Nederlands in het voortgezet onderwijs.

Books