Stedelijke economieën in een tijd van mondialisering
Title
Stedelijke economieën in een tijd van mondialisering
Subtitle
Arbeidsmarktkansen en etnocentrisme van laaggeschoolden in Nederlandse steden
Price
€ 29,99
ISBN
9789048512447
Format
eBook PDF (Adobe DRM)
Number of pages
96
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inhoudsopgave - 6 Woord vooraf - 10 1. Economische mondialisering en stedelijke arbeidsmarkten - 12 2. De nieuwe internationale arbeidsdeling - 18 3. Internationale concurrentie - 34 4. Immigratie - 40 5. Arbeidsmarktkansen en etnocentrisme - 48 6. Conclusies - 58 7. Suggesties voor beleid - 68 Appendix 1 - 78 Appendix 2 - 83 Appendix 3 - 84 Noten - 86 Literatuur - 88

Jeroen van der Waal

Stedelijke economieën in een tijd van mondialisering

Arbeidsmarktkansen en etnocentrisme van laaggeschoolden in Nederlandse steden

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In het publieke en wetenschappelijke debat is van alles te doen over de lokale gevolgen van economische mondialisering. In 'Stedelijke economieën in een tijd van mondialisering' wordt de complexe internationale literatuur over dit onderwerp op heldere wijze uiteengezet en vervolgens aan empirische toetsing onderworpen. Een analyse met betrekking tot de 22 grootstedelijke agglomeraties die Nederland telt, laat zien dat alleen immigratie een verklaring biedt voor stedelijke verschillen in werkloosheid van laaggeschoolden, de zogenaamde ‘mondialiseringsverliezers’ – internationale arbeidsdeling en concurrentie blijken niet relevant. Daarnaast blijkt dat lokale verschillen in etnocentrisme onder laagopgeleiden niet worden veroorzaakt door economische factoren: verschillen in stedelijk cultureel klimaat blijken hiervoor verantwoordelijk te zijn. In het slothoofdstuk worden op basis van de implicaties van deze bevindingen handvatten geboden voor lokaal arbeidsmarktbeleid.
€ 29,99
+ Order this eBook
Please note: to open this eBook you need Adobe Digital Editions
Author

Jeroen van der Waal

Political and urban sociologist Jeroen van der Waal is Associate Professor of Sociology at Erasmus University Rotterdam. He primarily investigates the impact of globalisation on inequality, value orientations and voting behaviour in the west. For details, see: www.jeroenvanderwaal.com