Verlichte verhalen
Title
Verlichte verhalen
Subtitle
De omgang met het verleden in de Nederlandse Verlichting
ISBN
9789048556151
Format
eBook PDF
Number of pages
296
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inleiding
Hoofdstuk 1: Vooruitgang en verval. De omgang met het verleden in de Nederlandse spectatoren
Hoofdstuk 2: Scepticisme en optimisme. De prijsvragen over geschiedenis van Teylers Tweede Genootschap
Hoofdstuk 3: Bijbel en beschaving. De geschiedenis van Europa in Nederlandse wereldgeschiedenissen
Hoofdstuk 4: Klassieken en modernen. De receptie van verlichte geschiedschrijving in Nederlandse recensietijdschriften
Conclusie
Dankwoord
Bronnen
Literatuur
Illustratieverantwoording
Register

Eleá de la Porte

Verlichte verhalen

De omgang met het verleden in de Nederlandse Verlichting

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Al vroeg in de achttiende eeuw omschreven Europese denkers het tijdvak waarin zij leefden als verlicht. Het besef onderdeel te zijn van een ontwikkelde, beschaafde en commerciële periode schiep een nieuwe verhouding tot het verleden. Veel geschiedschrijvers schreven een historisch verhaal van vooruitgang – van de klassieke oudheid via de barbaarse middeleeuwen naar het moderne Europese statensysteem – om deze verlichte eeuw te verklaren. Hoewel dit fungeerde als een gedeeld Europees verleden en gedeelde Europese identiteit, ontstonden er al gauw nationale varianten.

Eleá de la Porte onderzoekt de achttiende-eeuwse Nederlandse verlichte verhalen vanuit dit internationale perspectief. In de Republiek botste het verhaal van Europese vooruitgang op een gelijktijdig debat over nationaal verval en een sterke traditie van humanistische geschiedschrijving. Bovendien moesten Nederlandse schrijvers hun nationale identiteit heroverwegen. De Bataafse mythe, gedurende twee eeuwen de historische fundering van de nationale identiteit, werd steeds vaker beschouwd als 'barbaars'. Als reactie hierop construeerden tijdgenoten het concept van een zeventiende-eeuwse Gouden Eeuw.
Author

Eleá de la Porte

Eleá de la Porte is universitair docent Politieke Geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze is gespecialiseerd in de ideeëngeschiedenis van de Nederlandse Verlichting.