Nederlandse mime
Title
Nederlandse mime
Price
€ 59,99
ISBN
9789048558209
Format
Paperback
Number of pages
350
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm

Marijn de Langen

Nederlandse mime

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Dit is de eerste uitvoerige monografie over de geschiedenis van de Nederlandse mime.

Nederlandse mime is een bruisende en vernieuwende stroming in het hedendaagse theater die zich vanaf begin jaren 1960 in de marges van het theaterestablishment ontwikkelde en al snel brak met het klassieke pantomime idioom. Nederlandse mime is theater waarin de waarneming van het publiek uitgedaagd wordt en de zintuigelijke, fysieke ervaring centraal staat: lichaam en beweging in relatie tot scenografie, tijd en ruimte. Mimespelers en makers zijn uitvinders die geneigd zijn te beginnen vanuit een nulpunt, een lege ruimte waarin nog niets vastligt en waarin nog geen wetten zijn. Sinds de jaren zestig is interdisciplinariteit een belangrijk uitgangspunt: mime is een theaterpraktijk die zichzelf definieert door verbindingen aan te gaan met beeldende kunst, sculptuur, muziek, installatie, land-art, literatuur, architectuur, technologie en film.

Nederlandse mime veroorzaakte sinds de jaren zestig veel vernieuwing en opschudding in het nationale en internationale theater. Echter, tot nu toe werd haar geschiedenis nog niet beschreven. Dit boek brengt daar verandering in. Specifieke belichaamde kennis van spelers en makers uit de Nederlandse mimetraditie wordt in dit boek onderzocht en in kaart gebracht.

Klik hier naar de Engelse versie: Dutch Mime.
Author

Marijn de Langen

Dr Marijn de Langen is a research fellow at the Amsterdam University of the Arts, Academy of Theatre and Dance. She is also a lecturer in the Mime department and a dramaturg.

Related titles