Scheepshistorie 33
Title
Scheepshistorie 33
Subtitle
De maritieme historie van de Lage Landen
Author
Price
€ 27,99
ISBN
9789048558636
Format
Paperback
Number of pages
128
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
21 x 27.5 cm

G. Boven

Scheepshistorie 33

De maritieme historie van de Lage Landen

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In dit nummer van Scheepshistorie staan de volgende artikelen:

Verlies van het linieschip Graaf van Albemarle
Over de grootste Nederlandse marine ramp die zich op het linieschip Graaf van Albemarle voordeed, is weinig bekend. Na de zeeslag bij Velez-Malaga (24 augustus 1704) raakte het linieschip door een ontploffing zwaar beschadigd. De oorzaak werd nooit achterhaald.

J De vloot van Michiel de Ruyter bij Napels 1676
Een onbekend schilderij van de zeventiende-eeuwse Antwerpse schilder Jan van Essen zorgt voor vraagtekens. Onderzoek maakt duidelijk dat het enorme doek de aankomst en ontvangst van de Nederlandse vloot onder Michiel de Ruyter bij Napels (april 1676) toont.

Oude ontwerptekeningen opnieuw bekeken
De auteur bestudeert een aantal zeventiende-eeuwse ontwerptekeningen van schepen en twijfelt aan de echtheid daarvan. Uit onderzoek blijkt dat zij wel degelijk origineel zijn. Op deskundige wijze wordt antwoord gegeven op verschillende vragen.

De kunst van het wijdschip, het smalschip en de kaag
In de zeventiende eeuw waren het wijdschip, het smalschip en de kaag voorname vaartuigen, die vele malen op papier en doek werden afgebeeld. De rol en het gebruik van dit soort schepen wordt behandeld aan de hand van een selectie prenten en schilderijen.

Eronder of erover. Zeevaarders in de zeventiende eeuw
Zonder zeelieden zou Nederland nooit welvarend zijn geweest. Wie waren de schepelingen die op Oostzee-, IJsland- en walvisvaarders voeren en hun leven op zee waagden? Wat deden hun vrouwen terwijl hun mannen op zee zaten en hoe verging het de achterblijvers aan land?
Author