Vormleer van het Klassiek Grieks
Title
Vormleer van het Klassiek Grieks
Price
€ 15,00
ISBN
9789048563029
Format
Paperback
Number of pages
48
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15 x 22 x 0.5 cm

Lucien van Beek, Janric van Rookhuijzen

Vormleer van het Klassiek Grieks

De grammatica van het Klassiek Grieks lijkt soms een ondoordringbaar woud van verbuigingen en vervoegingen. Dit boek is een essentieel naslagwerk en hulpmiddel tijdens het lezen van Griekse teksten. Het bevat de rijtjes en onregelmatigheden in de vormleer van naamwoorden en werkwoorden. Ook de kenmerken van het taaleigen van Homerus, Herodotus en de tragedieschrijvers worden beknopt gepresenteerd.
Het overzicht is zowel zelfstandig te gebruiken als in combinatie met het Woordenboek Grieks/Nederlands (Amsterdam University Press, 2024) door iedereen die zich voor kortere of langere tijd bezighoudt met het lezen van Klassiek-Griekse teksten: van geïnteresseerde leken en scholieren tot doorgewinterde classici.
Authors

Lucien van Beek

Lucien van Beek is universitair docent Taalwetenschap in Leiden.

Janric van Rookhuijzen

Janric van Rookhuijzen (1988) is postdoctoraal onderzoeker in de Griekse geschiedenis en gespecialiseerd in de auteur Herodotus.

Related titles