Personen- en Familierecht en Erfrecht
Title
Personen- en Familierecht en Erfrecht
Subtitle
in een notendop (herziene druk)
Price
€ 34,00
ISBN
9789048563203
Format
Paperback
Number of pages
176
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 x 1.6 cm
Category
Law
Also available as
eBook ePub - € 16,99

J.H.M. ter Haar, W.D. Kolkman

Personen- en Familierecht en Erfrecht

in een notendop (herziene druk)

Welke juridische gevolgen heeft een huwelijk? Wie zijn iemands erfgenamen? Op welke gronden kan iemand zijn naam wijzigen? Wat houdt een samenlevingsovereenkomst in? Kan iemand zijn kind onterven?

Personen- en Familierecht & Erfrecht in een notendop geeft antwoord op dergelijke vragen. Met deze rechtsgebieden krijgt iedereen te maken. Zij staan het dichtst bij de mens: ze volgen hem van wieg tot graf. Dit boek geeft een algemene inleiding tot deze boeiende materie. Aan de hand van een casus, die als een rode draad door alle hoofdstukken loopt, raakt de lezer vertrouwd met de basis van Boek 1 en Boek 4 BW.

Het Personen- en Familierecht & Erfrecht zijn aan permanente verandering onderhevig. Tot de opmerkelijkste wijzigingen van de afgelopen decennia behoren de invoering van het nieuwe erfrecht, het nieuwe afstammingsrecht, ingrijpende veranderingen in het gezags- en echtscheidingsrecht, de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht en de ingrijpende aanpassing van het stelsel van gemeenschap van goederen in het huwelijksvermogensrecht.

De meest recente wijziging betreft het namenrecht. Op 1 januari 2024 is de mogelijkheid ingevoerd voor ouders om voor een gecombineerde geslachtsnaam van hun kinderen te kiezen. . De voortdurende ontwikkelingen zijn de aanleiding om opnieuw een geheel herziene druk van dit boek uit te brengen.
Authors

J.H.M. ter Haar

Mr. J.H.M. ter Haar is als universitair docent verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

W.D. Kolkman

Wilbert Kolkman is hoogleraar Algemene Rechtswetenschap en Familievermogensrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen, en decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid aldaar. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich met name op het familievermogensrecht. Daarnaast is hij hoofdredacteur van diverse publicaties en docent in enkele postacademische opleidingen. Tot 1 oktober 2020 was hij werkzaam als adviseur bij Elan Notarissen te Steenwijk. Ook is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Related titles