Bon ton of boring?
Title
Bon ton of boring?
Subtitle
De ontwikkeling van het Frans in onderwijs en uitgeverij in Nederland
Price
€ 29,99
ISBN
9789085551157
Format
Paperback
Number of pages
314
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm

Marjolijn Voogel

Bon ton of boring?

De ontwikkeling van het Frans in onderwijs en uitgeverij in Nederland

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Steeds minder leerlingen kiezen Frans in hun eindexamenpakket. Op sommige scholen is Frans zelfs uit het curriculum geschrapt. Andere vakken zouden nuttiger zijn, en veelal gaat men ervan uit dat het Engels tegenwoordig volstaat. Naast het feit dat minder Nederlanders Frans lezen, daalde de afgelopen decennia ook het aantal boekvertalingen uit het Frans. Velen betreuren deze vermeende teloorgang van het Frans. Dat hangt samen met de geschiedenis van het Frans in Nederland. Lange tijd waren de Nederlandse ogen gericht op de ontwikkelingen in Frankrijk en koesterde men de Franse taal en cultuur. Dit boek is het verslag van een historisch sociologisch onderzoek. Het vertelt hoe het Frans zich vanaf de Middeleeuwen wist te versterken in de Nederlandse samenleving, en waarom die taal vanaf de achttiende eeuw meer en meer onder vuur kwam te liggen. Maar ook verklaart het waarom het Frans zijn prestigieuze positie lang wist te behouden.
Author

Marjolijn Voogel

Marjolijn Voogel werkt als uitgever. Daarnaast is ze vakredacteur Frans bij Levende Talen Magazine, het tijdschrift voor talendocenten in het voortgezet onderwijs. Ze publiceert regelmatig over (taal)sociologische kwesties in dit tijdschrift (in het voorjaar verschijnt onder haar gasthoofdredacteurschap het themanummer ‘Taal & identiteit’) en in de Nederlandse Boekengids. In 2018 verscheen haar proefschrift, getiteld Bon ton of boring? De ontwikkeling van het Frans in onderwijs en uitgeverij in Nederland.