Politieke sensitiviteit voor ambtenaren
Title
Politieke sensitiviteit voor ambtenaren
Subtitle
Het geheime handboek
Price
€ 26,99
ISBN
9789089648617
Format
Paperback
Number of pages
160
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Also available as
eBook PDF - € 23,99
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inleiding Deel I Wat je moet weten Hoofdstuk 1: De wereld van de ambtenarij en de wereld van de politiek De onopgemerkte spraakverwarring Deugdelijke besluitvorming De politicus als leek Het coalitieprogramma Voorbij de beste oplossing De scheiding der machten Verschillende modellen over de samenwerking Het complementariteitsmodel Kortom Hoofdstuk 2: Rolzuiverheid in het openbaar bestuur Opdrachtgever, opdrachtnemer, uitvoerder Wie zijn die raadsleden eigenlijk? Welke verschillende rollen vervult de gemeenteraad? Wat is de rol van het college? Wat is de rol van de ambtelijke organisatie? Burgemeester, gemeentesecretaris, griffier Bestuursadviseurs Rolzuiverheid: ieder op zijn eigen stoel Kortom Hoofdstuk 3: Het politieke besluitvormingsproces - Grip krijgen op de beleidscyclus Twee visies op beleid maken De beleidscyclus Fase 1. Agendavorming Fase 2. Beleidsvoorbereiding Fase 3. Beleidsbepaling Fase 4, 5 en 6. Beleidsuitvoering, evaluatie en terugkoppeling Kortom Tot Slot Deel II Wat je moet kunnen Hoofdstuk 4: Handige tools voor de politiek sensitieve ambtenaar Tool 1: Probleemanalyse - voor problemen in soorten en maten Tool 2: Krachtenveldanalyse Tool 3: Effectief gebruik maken van oplegnotities of andere formats die besluitstukken begeleiden Tool 4: Ezelsbruggetje WaaromMoetIkDitNuDoen? Kortom Hoofdstuk 5: Onontbeerlijke vaardigheden van de politiek sensitieve ambtenaar Model: De communicatiepiramide Vaardigheid 1: Vragen stellen Vaardigheid 2: Structureren Vaardigheid 3: Benoemen Kortom Hoofstuk 6: Omgaan met de verschillende typen bestuurders Politiek dier Vakbestuurder Superambtenaar Non-conformist Beroepsbestuurder Schematische handleiding Tot slot Glossary: #Durf te vragen Literatuurlijst

Reviews and Features

'Zodra de nieuwe colleges zijn gevormd, krijgen ambtenaren veelal met nieuwe wethouders te maken. Vijf types vaak voorkomende bestuurders zijn te onderscheiden, die elke op een andere manier benaderd moeten worden om als ambtenaar effectief te kunnen zijn. In het recent verschenen boek Politieke sensitiviteit voor ambtenaren. Het geheime handboek wordt uitgelegd hoe het beste om te gaan met het politieke dier, de vakbestuurder, de superambtenaar, de non-conformist en de beroepsbestuurder.' - Yolanda de Koster, Binnenlands Bestuur, maart 2018

'Het handboek geeft met deze uitgebreide beschrijving een helder inzicht in de werkwijze van beide werelden. Het duidt de verschillen, en daardoor ook de aspecten die zowel voor ambtenaren als politici van belang zijn wanneer zij beleid maken of besluiten nemen. Vooral het eerste deel van het boek is daarmee interessant voor belangenbehartigers die inzicht willen krijgen in de dynamiek binnen het gemeentehuis.' - Public Affairs Academie, april 2018

'Vragen stellen, structureren, benoemen: er valt nog veel te winnen. Goed benoemen, nooit een overleg uit zonder heldere conclusies, geen 'komma sukkel'-vragen meer... Als je weet met welk type bestuurder je te maken hebt, kun je je aanpak daarop afstemmen. Een politiek dier bestuurt nu eenmaal anders dan een beroepsbestuurder of een non-conformist. Hierbij vroeg ik me wel af of er niet ook een typologie van ambtenaren met hun verschillende stijlen bij had gekund (ook die verschillen immers!) plus aandacht voor hoe die samengaat met die van de bestuurders. Een nuttig boek, aanbevolen!' - Rogier van der Wal, VNG Magazine

'(...) beter laat dan nooit. Want het is onmiskenbaar zo dat de auteurs het wat vage begrip politieke sensitiviteit overtuigend handen en voeten geven. De voorbeelden die beschreven worden blijken voor veel lezers een feest der herkenning en dat bewijst dat het boek de juiste snaar raakt. Het beschrijft uitgebreid de eigenaardigheden van de politieke omgeving, vooral bij decentrale overheden, omdat daarover nog maar weinig geschreven is en door de decentralisatie van taken van het Rijk naar gemeenten politieke sensitiviteit van ambtenaren meer dan ooit geboden is. (...) Kortom, een nuttig en leesbaar boek voor de (grote) doelgroep van beleidsambtenaren. Verluchtigd met grappige cartoons van Dirk van de Wiel, die perfect aansluiten bij de inhoud.' - HR Overheid

'(...) Er zijn al veel boeken over politiek-ambtelijke verhoudingen gepubliceerd, maar dit boek is nieuw. Het is bovendien een geheim handboek met geheime kennis. Er is niet eerder een boek geschreven over het politiek sensitief functioneren van de ambtenaar in de Nederlandse decentrale context. Geen van de boeken combineert de wetenschap en de theorie over "de verhouding tussen ambtenarij en politiek" met "poten-in-de-modder-kennis" die heel praktisch laat zien hoe men het doet. Het boek maakt inzichtelijk dat het in het belang van de ambtenaar is om naar de politieke wereld toe te bewegen in plaats van zich ervan af te keren. (...)'
www.beroepseer.nl

Politieke sensitiviteit voor ambtenaren

Het geheime handboek

Ambtenaren zijn zeer betrokken bij de publieke zaak. Vaak is hun keuze om voor de overheid te gaan werken een zeer bewuste. Maar aan het begin van hun carrière vertelt niemand hun dat ze niet alleen als inhoudelijk expert aan de slag gaan om met slimme oplossingen te komen. Er wordt ook verwacht dat ze met politici samen werken en een rol spelen in het begeleiden van deugdelijke politieke besluitvorming.
Dit boek is voor alle ambtenaren die erachter zijn gekomen dat hun werk om meer dan alleen inhoud draait. Het geeft inzicht in de werking van de politieke wereld en laat zien hoe je als ambtenaar de politieke besluitvorming naar je hand kunt zetten, zonder zelf politiek te gaan bedrijven.
'Waarom heet het een geheim handboek?' vraag jij je wellicht af.
Politieke sensitiviteit, daar word je niet mee geboren, je kunt het ontwikkelen! In dit handboek onthullen we de geheime kennis die je nodig hebt om de politieke wereld beter te begrijpen en adviseren. Een handboek waarvan doorgewinterde ambtenaren ons toevertrouwden: 'hadden we dit maar jaren eerder gelezen'.
Doe er je voordeel mee!
Authors

Marike Simons

Drs. Marike Simons is communicatieadviseur en arbeids- en organisatiepsycholoog. Als politiek adviseur van het gemeentebestuur in Amsterdam leerde zij het politiek-strategische vak. Ook was zij werkzaam als communicatieadviseur bij adviesbureau Boer & Croon. In 2007 richtten Simons en Van de Wiel het politieke adviesbureau Simons Van de Wiel Versterking op, dat zich specialiseert in de ondersteuning van politici en ambtenaren op het gebied van bestuurlijke effectiviteit en politieke sensitiviteit. Zij werken sindsdien met politici van alle partijen en ambtenaren door het hele land.

Maud van de Wiel

Drs. Ing. Maud van de Wiel heeft een bestuurskundige en bedrijfstechnische achtergrond. Zij was voorheen werkzaam voor de gemeente Amsterdam en heeft zich vanuit verschillende functies verdiept in alle aspecten van het openbaar bestuur.

Harmen Binnema

Dr. Harmen Binnema is universitair docent en coördinator van het executive masterprogramma Bestuur en Beleid aan de USBO en onderzoeker bij USBO Advies. Hij houdt zich bezig met de thema's lokale politiek, bestuurskracht en politieke partijen.