Amsterdam University Press
Politieke sensitiviteit voor ambtenaren
Title
Politieke sensitiviteit voor ambtenaren
Subtitle
Het geheime handboek
Price
€ 25,99
ISBN
9789089648617
Binding
Paperback
Number of pages
160
Publication date
Dimensions
24 x 17 cm
Also available as
eBook PDF - € 24,99

Reviews

" (...) Er zijn al veel boeken over politiek-ambtelijke verhoudingen gepubliceerd, maar dit boek is nieuw. Het is bovendien een geheim handboek met geheime kennis. Er is niet eerder een boek geschreven over het politiek sensitief functioneren van de ambtenaar in de Nederlandse decentrale context. Geen van de boeken combineert de wetenschap en de theorie over 'de verhouding tussen ambtenarij en politiek' met 'poten-in-de-modder-kennis' die heel praktisch laat zien hoe men het doet. Het boek maakt inzichtelijk dat het in het belang van de ambtenaar is om naar de politieke wereld toe te bewegen in plaats van zich ervan af te keren. (...)"
www.beroepseer.nl

'Zodra de nieuwe colleges zijn gevormd, krijgen ambtenaren veelal met nieuwe wethouders te maken. Vijf types vaak voorkomende bestuurders zijn te onderscheiden, die elke op een andere manier benaderd moeten worden om als ambtenaar effectief te kunnen zijn. In het recent verschenen boek Politieke sensitiviteit voor ambtenaren. Het geheime handboek wordt uitgelegd hoe het beste om te gaan met het politieke dier, de vakbestuurder, de superambtenaar, de non-conformist en de beroepsbestuurder.' - Yolanda de Koster, Binnenlands Bestuur, maart 2018

'Het handboek geeft met deze uitgebreide beschrijving een helder inzicht in de werkwijze van beide werelden. Het duidt de verschillen, en daardoor ook de aspecten die zowel voor ambtenaren als politici van belang zijn wanneer zij beleid maken of besluiten nemen. Vooral het eerste deel van het boek is daarmee interessant voor belangenbehartigers die inzicht willen krijgen in de dynamiek binnen het gemeentehuis.' - PA Academie, april 2018

' Vragen stellen, structureren, benoemen: er valt nog veel te winnen. Goed benoemen, nooit een overleg uit zonder heldere conclusies, geen 'komma sukkel'-vragen meer= Als je weet met welk type bestuurder je te maken hebt, kun je je aanpak daarop afstemmen. Een politiek dier bestuurt nu eenmaal anders dan een beroepsbestuurder of een non-conformist. Hierbij vroeg ik me wel af of er niet ook een typologie van ambtenaren met hun verschillende stijlen bij had gekund (ook die verschillen immers!) plus aandacht voor hoe die samengaat met die van de bestuurders. Een nuttig boek, aanbevolen!' - Rogier van der Wal, VNG Magazine

Politieke sensitiviteit voor ambtenaren

Het geheime handboek

This book is only available in Dutch. For more information please switch to the Dutch website.

€ 25,99
+ Order this book
Authors

Marike Simons

Drs. Marike Simons is communicatieadviseur en arbeids- en organisatiepsycholoog. Als politiek adviseur van het gemeentebestuur in Amsterdam leerde zij het politiek-strategische vak. Ook was zij werkzaam als communicatieadviseur bij adviesbureau Boer & Croon. In 2007 richtten Simons en Van de Wiel het politieke adviesbureau Simons Van de Wiel Versterking op, dat zich specialiseert in de ondersteuning van politici en ambtenaren op het gebied van bestuurlijke effectiviteit en politieke sensitiviteit. Zij werken sindsdien met politici van alle partijen en ambtenaren door het hele land.

Maud van de Wiel

Drs. Ing. Maud van de Wiel heeft een bestuurskundige en bedrijfstechnische achtergrond. Zij was voorheen werkzaam voor de gemeente Amsterdam en heeft zich vanuit verschillende functies verdiept in alle aspecten van het openbaar bestuur.

Harmen Binnema

Dr. Harmen Binnema is universitair docent en coördinator van het executive masterprogramma Bestuur en Beleid aan de USBO en onderzoeker bij USBO Advies. Hij houdt zich bezig met de thema's lokale politiek, bestuurskracht en politieke partijen.

Related titles