Schriftgeheimen
Title
Schriftgeheimen
Subtitle
Opstellen over schrift en schriftcultuur
Price
€ 37,99
ISBN
9789462985155
Format
Hardback
Number of pages
494
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Woord vooraf BOEK EN SCHRIFT Marginalia in de registers van de graven van Holland (1299-1345): administratieve gebruikssporen gedurende de eeuwen Jan W.J. Burgers Vier in de Republiek verleende privileges voor gegraveerde kalligrafie in boekvorm - 1585, 1588, 1605 en 1616 Ton Croiset van Uchelen Buchelius' schrijfhanden Gisela Gerritsen-Geywitz Typografisch spelen? Titelbladen in de zestiende eeuw Frans A. Janssen Kadellen Bart Jaski 'Wanen Waleweine sine starcheit quam'. Over een kanttekening in Arturs doet Marjolein Hogenbirk De triomf van de paleografische anomalie: Klerken als kopiisten van Middelnederlandse literatuur Erik Kwakkel Grafologie van de schrijfmachine. Ook een soort handschriftenkunde. Lisa Kuitert De raadselachtige inscriptie in de kerk van Mastenbroek Herman Mulder 'Ende al dat si v leeren nv / Onthoudet wel dat radic v' Interpunctie in het Kopenhaagse Leven van Lutgard Jacqueline Wessel BOEK EN BEWERKING Van wie is de kalender in de Groningse Rijmbijbel? J.P. Gumbert Vrouwen en de Rijmbijbel Matanja Hutter en Karina van Dalen-Oskam D'Eere en heerlickheyt Christi in allen. Het onuitgegeven manuscript van predikant Nathanael de Pape (1686) Rindert Jagersma De ware Jacob. Over het auteurschap van Sinte Fransiscus leven Ludo Jongen Misschien wel het oudste bewaard gebleven Middelnederlandse afschrift van de Reis van Jan van Mandeville: fragment Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, Neerl. 413/5 Hans Kienhorst en Willem Kuiper 'Vijanden van 't Musick ende Orgel'. Een geheim gebleven satirische tekst uit Huygens' nalatenschap Ad Leerintveld BOEK EN BEELD Middeleeuwse handschriften uit Groningse kloosters: Feldwerd Anne Margreet W. As-Vijvers From press to pen: meditating on the Life of Christ. Text and image in a rare prayer cycle in The Hague, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 135 E 19 Klara H. Broekhuijsen Geheim(zinnig)e planten. Rituelen, recepten en remedies in de overgang van de heidense naar de christelijke wereld Claudine A. Chavannes-Maze Toernooi en heraldiek. Wapenboeken als het schriftelijk geheugen van de laatmiddeleeuwse adel Mario Damen 'Dit boeck hoert toe ...'. Een onderzoek naar eigendomskenmerken in Noord-Nederlandse getijdenboeken uit de vijftiende en begin zestiende eeuw Anne S. Korteweg BOEK EN COLLECTIE Van drie naar een: over Van Jason ende Hercules (1556) van Symon Cock Bart Besamusca De Leidse bibliotheekcatalogus die nooit in druk verscheen André Bouwman De leesmachine: van contemplatie naar informatie (met dank aan Gutenberg!) Paul Dijstelberge Maartje Draak en de Oudierse glossen W.P. Gerritsen Een onuitgegeven Nederlandstalig luthers psalm- en gezangboek August den Hollander Middeleeuwse metadata. Boeken van de Amsterdamse kartuizers Ed van der Vlist Literatuurlijst Register
Also available as
eBook PDF - € 33,99

Schriftgeheimen

Opstellen over schrift en schriftcultuur

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
€ 37,99
+ Order this book
Editors

Marjolein Hogenbirk

Marjolein Hogenbirk is universitair docent Historische Letterkunde UvA

Paul Dijstelberge

Paul Dijstelberge (1956) werkte vele jaren als chef in een restaurant voor hij het boek ontdekte als studieobject. Sinds zijn promotie (2007) doceert hij boekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Lisa Kuitert

Lisa Kuitert is hoogleraar Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde onder meer Over redactie (2008) en De lezende Lucebert (2009). Zij schreef over boeken en boekhandels in onder meer Vrij Nederland,Literatuur en De Boekenwereld en is hoofdredacteur van Quaerendo.