Scheepshistorie 31
Title
Scheepshistorie 31
Price
€ 27,99
ISBN
9789463726894
Format
Paperback
Number of pages
128
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
21 x 27.5 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inhoud
Van de redactie

Inzet van de zeemacht
Anne Doedens en Matthieu Borsboom

Maritieme kunst in het kielzog
Redactie

Wrak OR49
Wouter B. Waldus

Op de rand van de afgrond
Graddy Boven

Reconstructie van een tuigageonderdeel
Aemile Lalk

John Harrison en zijn H4 zeehorloge
Koos Westra en Dick Huges

Afschaffen van de oorlam
Rein de Lange

Calme Baudin, speurtocht naar een maritiem schilder
Marieke Burgers

Scheepvaart in Twente (1650-1920)
Henk Picard

Restauratie van een Hoornse schouw
Jan G. Braaksma (Bewerking Henk van der Biezen)

Van clipsluiting tot slagschip
Dirk J. Tang

Far Aft and Faintly
Dirk J. Tang

Prestige, scheepvaart en kapitalisme
Arne Zuidhoek

Anderhalve eeuw Waterweg
Nico J. Ouwehand

Scheepshistorie 31

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In dit nummer van Scheepshistorie staan de volgende artikelen:

De zeeslag bij Solebay
In de zomer van 1672 verkeerde Nederland in een weinig florissante situatie. Van alle kanten dreigde oorlogsgevaar. Was Engeland nog te vertrouwen? Nee, de nederlaag bij Chatham moest gewroken worden. Er volgde een zware strijd ter zee in de aanloop naar de derde Nederlands-Engelse oorlog.

Afschaffen van het oorlam
Het verstrekken van sterke drank was een vertrouwde gewoonte op Nederlandse schepen. Rond het middaguur ging de kurk van de fles en werd een oorlam geschonken, meestal jenever. Sinds 1815 ook op de schepen van de zeemacht. Er kwam een matigingsbeweging op gang en in 1905 werd het oorlam afgeschaft. De bijdrage beschrijft hoe op zee met drank werd omgegaan.

Turfvaart op de Zuiderzee
In 1780 kwam een turfschipper onderweg naar Amsterdam op de Zuiderzee in een storm terecht waarbij zijn schip verging. Het wrak is recent opgegraven en levert een schat aan archeologische informatie op. In een promotieonderzoek is gekeken naar de betekenis van de turfvaart en de ontwikkeling van de vroegmoderne economie in Nederland.

Speurtocht naar een maritiem schilder
Uit een erfenis ontving de auteur een opvallend schilderij, een zeegezicht met enkele zeilschepen. De signatuur leek op die van de beroemde E. Boudin. Twijfel leidde tot nader onderzoek. De interessante zoektocht begon bij de titel van het werk en de naam van de schilder zelf. Was het Boudin dan was de waarde enorm. Uiteindelijk bleek het om Baudin te gaan, een verdienstelijk schilder van romantische zeegezichten.

Restauratie van een Hoornse schouw
De economisch slechte jaren 1910 en 1920 lieten ook in Hoorn hun sporen na in de visserij. Voor vissers die het wisten te overleven, was de Wierda schouw een oplossing: betrouwbaar en goedkoop. De restauratie van de laatste zeeschouw, dankzij de Stichting De Hoornse Schouw, betekent het behoud van een monument.