De Veluwe gereformeerd
Title
De Veluwe gereformeerd
Subtitle
Machtswisseling en religieuze verandering in de zestiende eeuw
ISBN
9789048556724
Format
eBook PDF (Adobe DRM)
Number of pages
512
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
1.7 x 2.4 cm
Also available as
Hardback - € 49,99

Reviews and Features

'Deze studie heeft veel te bieden qua prachtige, concrete vondsten over de rol van plaatselijke geestelijken, van de adel en de plaatselijke bestuurders. De Veluwe gereformeerd is voor iedereen die geïnteresseerd is in lokale en regionale geschiedenis bovendien een goudmijn: voor elke plaats wordt vermeld hoe die past in de kerkelijke structuur, welke pastoors en (later) predikanten er werkzaam waren, welke vicarieën er in de kerk gesticht waren en wie de collators daarvan waren.'
– Enny de Bruijn, Reformatorisch Dagblad

Jos de Weerd

De Veluwe gereformeerd

Machtswisseling en religieuze verandering in de zestiende eeuw

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De zestiende eeuw staat bekend als de eeuw van politieke en religieuze verandering. Jos de Weerd onderzoekt hoe de omwenteling van kerk en wereld werd beïnvloed door lokale gemeenschappen, en andersom. Hij richt zich daarbij op de Veluwe, een deel van het hertogdom Gelre dat een strategische rol speelde in de machtsverhoudingen in de Nederlanden. Op de Veluwe voltrok zich een katholiek vernieuwingsproces, dat door onverwachte gebeurtenissen omsloeg in een protestantse hervorming. Daar zag het lange tijd niet naar uit. Ondanks de vele variaties waren verschillende groepen van gelovigen eensgezind over de autoriteit van de Bijbel, het christocentrisme en de noodzaak van hoogopgeleide geestelijken. Pas na de Beeldenstorm van 1566 kwam er een scheiding en ontbrandde het religieuze conflict. Uiteindelijk bleek de machtsovername door de gereformeerde Jan van Nassau beslissend en zette de protestantisering door. Het Veluwse reformatieproces, zo toont dit boek, was onregelmatig, onberekenbaar en kende per plaats verschillende uitkomsten.
Please note: to open this eBook you need Adobe Digital Editions
Author

Jos de Weerd

Jos de Weerd (Zwolle, 1990) is religiehistoricus. Hij studeerde Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 2021 aan dezelfde universiteit. De Weerd is als Fellow verbonden aan het HDC Centre for Religious History aan de Vrije Universiteit Amsterdam.