Radicaal kloosterleven
Title
Radicaal kloosterleven
Subtitle
Ongeschoeide karmelietessen in de Nederlandse katholieke kerk, 1872-2020
Price
€ 49,99
ISBN
9789463722377
Format
Hardback
Number of pages
782
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Also available as
eBook PDF - € 48,99
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Dankwoord
Afkortingen
Inleiding

Hoofdstuk 1: Van de Berg Karmel naar de karmel van Roermond. Wat voorafging

DEEL I: STRIJDBARE SLACHTOFFERS. BELGISCHE, DUITSE EN FRANSE KARMELIETESSEN IN NEDERLAND, 1872-1920
Inleiding
Hoofdstuk 2: Bestemming Nederland. Stichtingen
Hoofdstuk 3: Vreemdelingen in een vreemd land. Leden en rekrutering
Hoofdstuk 4: Vaders, moeders, dochters. Machtsverhoudingen
Hoofdstuk 5: Dorst naar lijden. Spiritualiteit en identiteit

DEEL II: THERESIANEN. EXPANSIE EN VERNIEUWING, 1920-1970
Inleiding
Hoofdstuk 6: Heel Holland aan den Carmel. Stichtingen
Hoofdstuk 7: De vette jaren. Leden en rekrutering
Hoofdstuk 8: Tweede orde. Machtsverhoudingen
Hoofdstuk 9: De Tweede Wereldoorlog
Hoofstuk 10: Kleine, oude en nieuwe wegen. Spiritualiteit en identiteit

DEEL III: CONTEMPLATIEVE ZUSTERS. KARMELIETESSEN TUSSEN VERGRIJZING EN VITALITEIT, 1970-2020
Inleiding
Hoofdstuk 11: Sluiting, samenvoeging, splitsing, stichting
Hoofdstuk 12: Oud, middelbaar en jong. Leden
Hoofdstuk 13: Beslissen over vernieuwing. Machtsverhoudingen
Hoofdstuk 14: Contemplatie in een expressieve cultuur. Spiritualiteit en identiteit

Epiloog

Vestigingsplaatsen van ongeschoeide karmelietessen in Nederland
Verklarende woordenlijst
Geraadpleegde bronnen
Verantwoording van de illustraties
Index

Kaarten
Grafieken
Tabellen

Brian Heffernan

Radicaal kloosterleven

Ongeschoeide karmelietessen in de Nederlandse katholieke kerk, 1872-2020

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Dit boek vertelt de geschiedenis van de ongeschoeide karmelietessen in Nederland sinds de negentiende eeuw: katholieke zusters die naar het voorbeeld van Teresa van Avila (1515-1582) in slotkloosters leefden. In de tijd dat Nederland een modern land werd, bloeide ook het contemplatieve kloosterleven. Vrouwen en mannen zonderden zich af van de wereld en richtten zich achter de kloostermuren op gebed en ascese. Hun uitstraling sprak erg tot de verbeelding en zij werden zelfs beeldbepalend voor het katholicisme.

In deze cultuurhistorische studie staat de grootste groep slotzusters in Nederland centraal. Heffernan beschrijft wie de ongeschoeide karmelietessen waren, waarom ze kozen voor deze levensvorm, wie het voor het zeggen had in hun kloosters, welke ideeën zij hadden over hun levenswijze, wanneer en waarom deze veranderden en de beelden die de buitenwereld over hen had. Het is een fascinerende geschiedenis van een van de meest radicale vormen van vrouwelijk kloosterleven die Nederland heeft gekend.
Author

Brian Heffernan

Brian Heffernan is historicus en is verbonden aan de KU Leuven.