Wilhelmus en de anderen
Title
Wilhelmus en de anderen
Subtitle
Nederlandse liedjes 1500-1700
Price
€ 20,00
ISBN
9789053564400
Format
Paperback
Number of pages
104
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm

Wilhelmus en de anderen

Nederlandse liedjes 1500-1700

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Wilhelmus en de anderen. Nederlandse liedjes 1500-1700 is bedoeld voor literatuuronderwijs en CKV-1 in de bovenbouw van havo en vwo. In 21 liedjes, door Camerata Trajectina opgenomen op CD, maakt de leerling kennis met de Nederlandse cultuur van de zestiende en zeventiende eeuw. Het rijk geïllustreerde boek heeft zes themahoofdstukken: oorlog, zeemansleven, religie, liefde, maatschappijkritiek en feestcultuur. Tekst, beeld en geluid brengen de veelzijdige periode tot leven, bijvoorbeeld via het oorlogsgeweld in het Wilhelmus, de schipbreuk van 't Schip De Zwarte Haan, de ongelukkige liefde in Het daget in den oosten, de dronkemansruzie in Bredero's Boerengezelschap, het contrast tussen oorlog en vrede in Vondels O kerstnacht en het drinkgelag in Driekoningenvreugd.

De teksten zijn herspeld en vertaald en voorzien van cultuurhistorische toelichting. Bij elk lied moet de leerling opdrachten uitvoeren, variërend van begripsvorming over tekst, beeld en geluid tot ontwikkeling van evaluatieve en creatieve vaardigheden. Regelmatig wordt actualisering van de stof gevraagd; dankzij muzieknotaties kunnen de liedjes ook met moderne instrumenten uitgevoerd worden. De docentenhandleiding biedt een uitwerking van de opdrachten. Het materiaal is uitgetest op vijftien middelbare scholen.

Er is voor dit boek een digitale docentenhandleiding beschikbaar. Bent u docent, neem contact op met marketing@aup.nl.
Editors

Hubert Slings

Hubert Slings is neerlandicus, mediëvist en literatuurdidacticus. Sinds 2007 is hij directeur van stichting entoen.nu.

Marijke Meijer Drees

Marijke Meijer Drees is universitair hoofddocent historische Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Marijke Barend-Van Haeften

Marijke Barend-van Haeften is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Karel Bostoen

Karel Bostoen was specialist in de vroegmoderne Nederlandse literatuur.

Lia van Gemert

Lia van Gemert is Professor of Historical Dutch Literature at the University of Amsterdam and director of the Amsterdam Centre for the study of the Golden Age.

Related titles