De platformsamenleving
Title
De platformsamenleving
Subtitle
Strijd om publieke waarden in een online wereld
Price
€ 19,99
ISBN
9789462984615
Format
Paperback
Number of pages
180
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 x 1.2 cm
Also available as
eBook PDF - € 9,99

Reviews and Features

"De auteurs laten overtuigend zien dat online platformen geen neutrale bemiddelaars zijn."-- NRC Handelsblad, 4 sterren

De platformsamenleving

Strijd om publieke waarden in een online wereld

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Van Airbnb tot Uber, en van Nextdoor tot Facebook, een steeds groter deel van het maatschappelijk en economisch verkeer verloopt via online platformen.

De opkomst van deze platformen leidt tot optimistische vertogen. Doordat ze bestaande praktijken en instituties - van taximarkt tot lokale democratie - letterlijk en figuurlijk 'ontregelen', zouden deze platforms leiden tot economische en maatschappelijke innovatie. Kort samengevat luidt hun belofte: minder overhead en minder overheid.

Wat in deze discussie nog onderbelicht blijft, is de rol die platformen spelen bij de behartiging van publieke belangen. Hun interfaces, reputatiesystemen, en algoritmes waarmee ze vraag en aanbod koppelen sturen de inrichting van de samenleving. Met grote gevolgen voor publieke belangen, zoals de toegankelijkheid, veiligheid en betaalbaarheid van (openbaar) vervoer, de pluriformiteit in de journalistiek of de inrichting van het onderwijs.

In dit boek verkennen de auteurs de werking van platformen in een drietal maatschappelijke domeinen. Met als inzet de vraag: hoe kunnen in de platformsamenleving publieke waarden worden geborgd?

Authors

José van Dijck

José van Dijck is professor of Media and Culture and currently Dean of Humanities at the University of Amsterdam, The Netherlands.

Thomas Poell

Thomas Poell is universitait docent Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Martijn Waal

Martijn de Waal is onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam.