De platformsamenleving
Title
De platformsamenleving
Subtitle
Strijd om publieke waarden in een online wereld
Price
€ 21,99
ISBN
9789462984615
Format
Paperback
Number of pages
180
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 x 1.2 cm
Also available as
eBook PDF - € 9,99
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Hoofdstuk 1: De invloed van online platformen op de organisatie van de samenleving 1.1. De opkomst van een platforminfrastructuur 1.2. Een ecosysteem van platformen 1.3. Van platform-ecosysteem naar platformsamenleving 1.4 Publieke belangen in een platformsamenleving 1.5 De platformsamenleving als nieuwe maatschappelijke ordening? 1.6 Conclusie Hoofdstuk 2: Platformmechanismen 2.1 Dataficatie 2.2 Commodificatie 2.3 Selectie 2.4 Conclusie Hoofdstuk 3: Vervoer in de platformsamenleving 3.1 Vervoersplatformen in de deeleconomie 3.2 Dataficatie 3.3 Commodificatie 3.4 Selectie 3.5 Conclusie Hoofdstuk 4: Journalistiek in de platformsamenleving 4.1 De rol van journalistiek in de samenleving 4.2 Dataficatie 4.3 Commodificatie 4.4 Selectie 4.5 Alternatieve platformmechanismen & professionele waarden 4.6 Conclusie Hoofdstuk 5: MOOCs - De publieke waarden van hoger onderwijs in de platformsamenleving 5.1 Een korte geschiedenis en context van de MOOC 5.2 Dataficatie en selectie 5.3 Commodificatie: data & nanodegrees 5.4 Impact van MOOCs op het publieke hoger onderwijs 5.5 Een publiek antwoord op commerciele MOOCs? Hoofdstuk 6: De rol van de overheid in de organisatie van de platformsamenleving 6.1 De rollen van de overheid 6.2 De overheid als gebruiker van platformen 6.3 De overheid als regulator 6.4 De overheid als ontwikkelaar 6.5 De organisatie van de platformsamenleving: strijd of samenwerking? 6.7 Naar een evenwichtige platformsamenleving References

Reviews and Features

"De auteurs laten overtuigend zien dat online platformen geen neutrale bemiddelaars zijn."-- NRC Handelsblad, 4 sterren

De platformsamenleving

Strijd om publieke waarden in een online wereld

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Van Airbnb tot Uber, en van Nextdoor tot Facebook, een steeds groter deel van het maatschappelijk en economisch verkeer verloopt via online platformen.

De opkomst van deze platformen leidt tot optimistische vertogen. Doordat ze bestaande praktijken en instituties - van taximarkt tot lokale democratie - letterlijk en figuurlijk 'ontregelen', zouden deze platforms leiden tot economische en maatschappelijke innovatie. Kort samengevat luidt hun belofte: minder overhead en minder overheid.

Wat in deze discussie nog onderbelicht blijft, is de rol die platformen spelen bij de behartiging van publieke belangen. Hun interfaces, reputatiesystemen, en algoritmes waarmee ze vraag en aanbod koppelen sturen de inrichting van de samenleving. Met grote gevolgen voor publieke belangen, zoals de toegankelijkheid, veiligheid en betaalbaarheid van (openbaar) vervoer, de pluriformiteit in de journalistiek of de inrichting van het onderwijs.

In dit boek verkennen de auteurs de werking van platformen in een drietal maatschappelijke domeinen. Met als inzet de vraag: hoe kunnen in de platformsamenleving publieke waarden worden geborgd?

Authors

José van Dijck

José van Dijck is a distinguished university professor of Media and Digital Society at Utrecht University. Her research focuses on media, social media and media technologies. From 2015 to 2018 she was president of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW). In 2021, she won the Spinoza Prize for her life-time academic achievements.

Thomas Poell

Thomas Poell is universitait docent Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Martijn Waal

Martijn de Waal is onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam.