Inleiding Nederlandse taalkunde
Title
Inleiding Nederlandse taalkunde
Subtitle
Voor aankomende neerlandici intra en extra muros
Price
€ 26,99
ISBN
9789463720953
Format
Paperback
Number of pages
298
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 x 1.9 cm
Also available as
eBook ePub - € 24,99

Reviews and Features

'Zelden in mijn lange carrière als neerlandicus heb ik taalkundige issues zo leesbaar, zo duidelijk, zonder ellenlange bijzinnen en met zoveel verhelderende voorbeelden uitgelegd gezien.'
José Vandekerckhove, Netwerk Didactiek Nederlands

'Dit inspirerende boek is een aanrader voor iedereen die zich in het Nederlands en de Nederlandse taalkunde wil verdiepen. Het boek geeft naast een inkadering van het Nederlands op globaal, sociaal en historisch niveau, een zeer systematische en gedegen inleiding op de structuur van het Nederlands, via de kleinste eenheden van de taal, de klanken, via de woordbouw en de zinsbouw, naar de structuur van gesprekken. De inleiding van Ruijgendijk, De Belder en Schippers hoort thuis in de boekenkast van iedereen die het Nederlands beter wil begrijpen.'
Prof. dr. Marjo van Koppen, Universiteit Utrecht en Meertens Instituut

'Wat een leuk boek! Deze inleiding in de Nederlandse taalkunde bevat veel wetenswaardigheden over het Nederlands en is helder geschreven in een toegankelijke stijl, serieus maar toch speels, met interessante observaties en prachtige voorbeelden. Studenten Nederlands uit binnen- en buitenland kunnen veel plezier beleven aan deze gedegen en veelomvattende inleiding in de taalkunde.'
Prof. dr. Helen de Hoop, Radboud Universiteit Nijmegen

'Het handboek van Esther Ruigendijk, Marijke De Belder en Ankelien Schippers levert een belangrijke bijdrage voor de internationalisering van de opleiding in de Neerlandistiek en bevordert tegelijkertijd een vakcultuur in het Nederlands die makkelijk bij anderstalige tradities kan aanknopen.'
Marlena Jakobs, Freie Universität Berlin, in Nederlandse taalkunde

Inleiding Nederlandse taalkunde

Voor aankomende neerlandici intra en extra muros

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Goede kennis van een taal gaat verder dan het leren van woorden en grammatica. Als taaldeskundige moet je ook wetenschappelijk inzicht hebben in taal. Dit boek geeft een inleiding in de Nederlandse taalkunde. Er is daarbij rekening gehouden met niet-moedertaalsprekers. Daardoor is het boek ook uitermate geschikt voor taalkunde onderwijs aan universiteiten en hogescholen 'extra muros'.

In dertien hoofdstukken introduceren de auteurs de belangrijkste taalkundige deelgebieden. Daarnaast bieden zij inkijkjes in verschillende taalkundige disciplines zoals psycholinguïstiek, historische taalkunde en taalverwerving. Ze sluiten ieder hoofdstuk af met oefenopdrachten.
Authors

Esther Ruigendijk

Esther Ruigendijk werkte als onderzoekster en docente aan de universiteiten Utrecht en Groningen en is sinds 2005 hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Oldenburg.

Marijke De Belder

Marijke De Belder werkte als docent en onderzoekster aan de KU Leuven Brussel en aan de Universiteit Utrecht, waar ze in 2011 promoveerde, en is sinds 2018 aan de vakgroep Nederlands van de Universiteit Oldenburg verbonden.

Ankelien Schippers

Ankelien Schippers werkte als onderzoekster aan de Rijksuniversiteit Groningen waar ze in 2012 promoveerde en is sinds 2011 werkzaam aan de Universiteit Oldenburg als docent en onderzoeker.

Related titles