Moderne Nederlandse gerechtsgebouwen
Title
Moderne Nederlandse gerechtsgebouwen
Subtitle
Symbolen van de rechtsstaat?
Author
Price
€ 39,99
ISBN
9789463723695
Format
Hardback
Number of pages
336
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 x 2.5 cm
Also available as
eBook PDF - € 34,99
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
1. Moderne Nederlandse gerechtsgebouwen
2. Over rechtspraak en de functies van een gerechtsgebouw
3. Organisatie van het bouwen voor de rechtspraak
4. Moderne gerechtsgebouwen: de voorgeschiedenis (1945-1990)
5. Moderne gerechtsgebouwen: het bouwprogramma van 1990-2016
6. Moderne gerechtsgebouwen: na JR 120 (vanaf 2013)
7. Slotbeschouwing
Bijlagen
Literatuur
Registers

Ros Floor

Moderne Nederlandse gerechtsgebouwen

Symbolen van de rechtsstaat?

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Dit boek behandelt de moderne Nederlandse gerechtsgebouwen vanuit het gebruikersperspectief. Wat waren de redenen om het recente bouwprogramma uit te voeren en hoe drukken de gebouwen als gerechtsgebouw hun functie uit? Via een vergelijking met de gebouwen van een eeuw eerder wordt duidelijk wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen moderne en klassieke gerechtsgebouwen. Het boek belicht de gebouwen als expressie van ideeën over recht en rechtspraak, architectuur en de organisatie van het bouwen voor de rijksoverheid, heden ten dage en een eeuw geleden. In grote lijnen is men erin geslaagd om een reeks gebouwen neer te zetten die voldoen aan de gestelde functionele eisen. Maar er zijn ook critici, die zeggen dat de functie van deze gebouwen minder duidelijk wordt uitgedrukt en dat ze minder betekenisvol zijn dan hun voorgangers. Ros Floor gaat na wat hierin de rol is geweest van de politiek, opdrachtgevers (Rechtspraak en Rijksvastgoedbedrijf) en ontwerpers.
Author

Ros Floor

Ros Floor (1950), cultuurwetenschapper en socioloog, werkte tot 2015 bij verschillende justitieorganisaties, waaronder de gerechtelijke ondersteuning. Sinds 2005 doet hij architectuurhistorisch onderzoek naar Nederlandse justitiegebouwen.