Journalistieke cultuur in Nederland
Title
Journalistieke cultuur in Nederland
Price
€ 39,99
ISBN
9789463725033
Format
Paperback
Number of pages
376
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 x 2.4 cm
Also available as
eBook PDF - € 37,99

Jo Bardoel, Huub Wijfjes (eds)

Journalistieke cultuur in Nederland

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De journalistiek is in crisis. Krantenlezers lopen weg, televisiekijkers kijken anders en internet en sociale media verbinden alles en iedereen. En de gebruiker kiest zijn eigen weg. In deze veranderende mediawereld moet de journalistiek zich opnieuw uitvinden. De toekomst is aan journalisten die in de nieuwe, vloeibare wereld creatieve innovatie kunnen koppelen aan slim ondernemerschap.

'Journalistieke cultuur in Nederland' blikt in een volledig vernieuwde uitgave voor- en achteruit. De disruptieve technologie van nieuwe media dwingt de journalistiek tot andere verdienmodellen en professionele waarden. Grote vragen staan nu en in de nabije toekomst centraal. Hoe kan de journalistiek relevant blijven voor de ongeduldige gebruiker? Kunnen onafhankelijkheid, objectiviteit en betrouwbaarheid overeind blijven? Hoe verhouden journalistiek, politiek en democratie zich als nationale media plaatsmaken voor wereldbedrijven als Facebook en Google?

Deze vragen worden belicht door uitgelezen specialisten van Nederlandse universiteiten en hogescholen. 'Journalistieke cultuur in Nederland' biedt daarmee reflectie voor eenieder die zich door beroep of belangstelling betrokken voelt bij de journalistiek.

In deze bundel staan artikelen van:
Frank van Vree, Rachida Azough, Bernadette Kester, Martijn Kleppe, Piet Bakker, Chris Vos, Frank Harbers, Rosa van Santen, Marcel Broersma, Peter Vasterman, Mark Deuze, Rens Vliegenthart, Kees Brants, Nico Drok, Harmen Groenhart, Irene Costera Meijer, Tim Groot Kormelink, Andra Leurdijk, Matthijs Leendertse, Tamara Witschge, Eva Schram, Thomas Poell en José van Dijck.
Editors

Jo Bardoel

Jo Bardoel is emeritus hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Eerder bekleedde hij de leerstoel Journalistiek en Media en de bijzondere leerstoel Mediabeleid aan deze universiteit. Daarnaast is hij verbonden aan de Afdeling Communicatiewetenchap en de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) van de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie sociologie en massacommunicatie in Nijmegen werkte hij vijftien jaar in beleidsadviserende functies bij de NOS in Hilversum. In 1997 verdedigde hij zijn proefschrift 'Journalistiek in de informatiesamenleving' aan de Universiteit van Amsterdam. Hij redigeerde, samen met Jan Bierhoff, negen edites van Media in Nederland. Jo Bardoel verrichtte onderzoek, onderwijs en advieswerk in de domeinen van nationaal en Europees mediabeleid, publieke omroep, en van journalistiek en nieuwe media.

Huub Wijfjes

Prof. dr. Huub Wijfjes (1956) is mediahistoricus. Sinds september 2009 is hij bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Radio en Televisie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is hij verbonden aan de masteropleiding Journalistiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceert met grote regelmaat over politiek, (media)geschiedenis en journalistiek en is auteur van verscheidene boeken, zoals Omroep in Nederland (1994) en Journalistiek in Nederland 1850-2000 (2004). In september 2009 verscheen van zijn hand een omvangrijke studie over de geschiedenis van de VARA, onder de titel: VARA. Biografie van een omroep. Het boek wordt begeleid door een website over hetzelfde thema.

Related titles