Pedagogiek Back issues

2010

-Vol. 30 nr. 3 -  Gesloten jeugdzorg voor adolescenten met ernstige gedragsproblemen
-Vol. 30 nr. 3 - We moeten praten, Ontwikkeling van ouder-kind communicatie en delinquentie
-Vol. 30 nr. 3 - Oratie, Opvoeden in de multi-etnische stad
-Vol. 30 nr. 3 - boekbespreking - Burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling. Een bijdrage aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs
-Vol. 30 nr. 2 - Dilemma’s van burgerschapsvorming in het protestants christelijk basisonderwijs, de keuze van kinderliteratuur
-Vol. 30 nr. 2 - Groepsfunctioneren in de kinderopvang, een conceptueel kader
-Vol. 30 nr. 2 - Waar bemoei jij je mee? Privacyschending als gevolg van monitoring door ouders
-Vol. 30 nr. 2 - Openbare les ‘Systematisch én Flexibel
-Vol. 30 nr. 1 - Kiezen om normaal te zijn
-Vol. 30 nr. 1 - Wat betekent jong-zijn vandaag?
-Vol. 30 nr. 1 - De Straten-Generaal van Rotterdam
-Vol. 30 nr. 1 - Netwerken van jongeren als nieuwe leeromgevingen
-Vol. 30 nr. 1 - Hoe word je een democratische burger?
-Vol. 30 nr. 1 - De groei van jongeren naar democratisch burgerschap en de verschillen naar onderwijstype
-Vol. 30 nr. 1 - boekbespreking - Commonsense Methods for Children with Special Educational Needs
-Vol. 30 nr. 1 - boekbespreking - Wat een mooite. Hoogtij in het kinderboek in acht portretten.

2009

-Vol. 29 nr. 3 - Het combineren van interne en externe evaluatie in een kwaliteitszorgsysteem
-Vol. 29 nr. 3 - School in de Marge
-Vol. 29 nr. 3 - Slappedanige meerderheidsjongeren en verwilderde jeugd
-Vol. 29 nr. 3 - Heruitgave, 'Het tweede jaar van De Arend'
-Vol. 29 nr. 3 - De betekenis van veranderingen in gezinnen die hebben deelgenomen aan het Home-Start programma
-Vol. 29 nr. 2 - Mag ik even met je praten?
-Vol. 29 nr. 2 - In de leer bij Seneca
-Vol. 29 nr. 2 - Het onmeetbare handelen
-Vol. 29 nr. 2 - Burgerschapsvorming, duurzaamheid en natuurwetenschappelijk onderwijs
-Vol. 29 nr. 2 - Reactie vanuit de praktijk op het themanummer 'Kinderen, jongeren, seksualiteit en opvoeding'
-Vol. 29 nr. 2 - boekbespreking - De lichtheid van het opvoeden
-Vol. 29 nr. 2 -  boekbespreking - Protocollaire behandeling van kinderen met psychische problemen
-Vol. 29 nr. 1 - Inleiding op het themanummer 'Kinderen, jongeren, seksualiteit en opvoeding'
-Vol. 29 nr. 1 - Opvoeding en seksuele ontwikkeling van adolescenten
-Vol. 29 nr. 1 - Seksualiteit in de kinderopvang
-Vol. 29 nr. 1 - Seksuele vorming en de persoonlijkheid van de leraar
-Vol. 29 nr. 1 - Seksuele en relationele vorming in het voortgezet onderwijs
-Vol. 29 nr. 1 -  Seks tussen volwassenen en kinderen – wat is daar mis mee?
-Vol. 29 nr. 1 - boekbespreking - Disability History. A Foucauldian perspective
-Vol. 29 nr. 1 - boekbespreking -  Cultuur en lichaam. Een cultuurpsychologisch perspectief op patronen in gedrag
-Vol. 29 nr. 1 - boekbespreking - De kopse kant van Nijmegen
-Vol. 29 nr. 1 - Robert Didden boekbespreking, Autisme in orthopedagogisch perspectief

2008

-Vol. 28 nr.3 - Begeleiden van gesprekken in de klas over problemen met etnisch gemengd samenleven
-Vol. 28 nr. 3 - Veranderende opvattingen over kinderen in ziekenhuizen [1940-1970]
-Vol. 28 nr. 3 - De invloed van Karl Ernst Nipkow in de Nederlandse godsdienstpedagogiek
-Vol. 28 nr. 3 - De commissie Dijsselbloem en de ideologie van het wat en het hoe
-Vol. 28 nr. 3 -  Reactie op het stuk van Levering
-Vol. 28 nr. 3 - boekbespreking -  Opvoeden, wat kun je?
-Vol. 28 nr. 3 - boekbespreking - Het verlangen naar opvoeding
-Vol. 28 nr. 2 - De rol van gelijkheid in muziekvoorkeuren in vriendschapsformatie en vriendschapsverbreking
-Vol. 28 nr. 2 - Herstelmogelijkheden voor verwaarloosde geadopteerde kinderen[vraagteken]
-Vol. 28 nr. 2 - Hoe Ger Snik zich in zijn bijdrage aan de discussie over pedagogische taakverdeling van zijn gesprekspartners vervreemdt
-Vol. 28 nr. 2 - Het nieuwe denken over onderwijs
-Vol 28 nr. 2 - boekbespreking - Women in Science. A social and cultural history
-Vol. 28 nr. 2- boekbespreking - Diversiteit op de pabo
-Vol. 28 nr. 2 - boekbespreking - Kritik der Pädagogik. Der Sinn der Erziehung
-Vol. 28 nr. 1 - De moskee als partner in het onderwijs[vraagteken]
-Vol. 28 nr.1 - Moskee An Nour
-Vol. 28 nr. 1 - Over de betekenis van vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk moskee en staat
-Vol. 28 nr. 1 - Integreren is identiteit inleveren
-Vol. 28 nr. 1 - Integratie? Een pleidooi voor een alternatieve cultuurvisie
-Vol. 28 nr. 1 - Verschil in mensbeeld
-Vol. 28 nr. 1 - boekbespreking - Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk[1500-2000]
-Vol. 28 nr. 1- boekbespreking - Universitaire vormingsidealen
-Vol. 28 nr. 1 - boekbespreking - Beyond Learning. Democratic Education for a Human Future
-Vol. 28 nr. 1 - boekbespreking - Researching RE Teacher

2007

-Vol. 27 nr. 3 Is een ramp een ramp?
-Vol. 27 nr. 3 - De houding jegens klasgenoten, etnisch gekleurd?
-Vol. 27 nr. 3 - Scholieren over Kindermishandeling
-Vol. 27 nr. 3 - De Vragenlijst Voorbij, Schets van Onderzoek naar Kindermishandeling
-Vol. 27 nr. 3 - Onderzoek, beleid, praktijk pleidooi voor gescheiden verantwoordelijkheden geïllustreerd aan de hand van de casus kwaliteit kinderopvang
-Vol. 27 nr. 3 - boekbespreking - Micha de Winter, Thomas Schillemans & Rienk Janssens (red.), Opvoeding in democratie.
-Vol. 27 nr. 3 - boekbespreking - Annemiek Harder, Erik Knorth & Tjalling Zandberg, Residentiële jeugdzorg in beeld
-Vol. 27 nr. 2 - Voorbij het Nieuwe Leren
-Vol. 27 nr. 2 - De behoefte aan opvoedingsondersteuning op Curaçao
-Vol. 27 nr. 2 - De kwaliteitsbepalende aspecten van zelfevaluaties door scholen
-Vol. 27 nr. 2 - Zoals de ouden zongen?
-Vol. 27 nr. 2 - Kindermishandeling in Nederland
-Vol. 27 nr. 2 - boekbespreking - Gezondheidsraad, Preventie en behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis
-Vol. 27 nr. 2 - boekbespreking - Gezondheidsraad, BMR-vaccinatie en autisme
-Vol. 27 nr. 1 - Tbs, nog wat meer stof tot nadenken
-Vol. 27 nr. 1 - Tussen droom en daad, de toekomst van het filosofieonderwijs in de Vlaamse middelbarescholen
-Vol. 27 nr. 1 -  Crimineel gedrag van ouders en kinderen
-Vol. 27 nr. 1 - De rechten van kinderen en de verdeling van pedagogische taken en verantwoordelijkheden tussen ouders en professionals
-Vol. 27 nr. 1 Algemeen methodische voorwaarden voor effectiviteit en de effectiviteitspotentie van NL'se antipestprogramma’s voor het primair onderwijs
-Vol. 27 nr. 1- boekbespreking - Gehechtheidstrategieën van zeer problematische jongeren. Onderzoek, diagnostiek en methodiek
-Vol. 27 nr. 1 - boekbespreking - Genes and behavior, Nature-nurture interplay explained.
-Vol. 27 nr. 1 - boekbespreking - Zonde van de tijd. Zeven opstellen over opvoeding.

2006

-Vol. 26 nr. 3 - Tbs opvoeding zonder einde?
-Vol. 26 nr. 3 - Een hernieuwde evaluatie van de Terbeschikkingstelling
-Vol. 26 nr. 3 - ‘Evidence based practise’ in de tbs Maatschappelijke aspiraties versus empirische realiteit
-Vol. 26 nr. 3 -  Psychotische patiënten in de TBS
-Vol. 26 nr. 3 - Van stoornis naar delict
-Vol. 26 nr. 3 - Gedragsstoornissen, Een forensischpsychiatrische beschouwing
-Vol. 26 nr. 2 - Forum - Een recht, een averechts? De rol van klachtrecht bij ernstige conflicten tussen internaatsjongeren en groepsleiders of stafleden
-Vol. 26 nr. 2 - Dadelijk kookt hij over lijk een melksoep, De representatie van hyperactiviteit in vrouwenmagazines en praktijktijdschriften voor leerkrachten [1965 tot heden]
-Vol. 26 nr. 2 - Islam en gender bij Marokkaanse jongeren in Nederland
-Vol. 26 nr. 2 - De ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn in de eerste weken van het formele leesonderwijs
-Vol. 26 nr. 2 - Opvoedstijlen, ouderlijk alchoholgebruik en alcoholgebruik van adolescenten, een longitudinale studie
-Vol. 26 nr. 2 - Genen en omgeving bij gehechtheid Relevantie van de gedragsgenetica voor de pedagogiek
-Vol. 26 nr. 2 - Open brief aan Leonie le Sage
-Vol. 26 nr. 2 - Aandacht voor de gewetensontwikkeling, waarom ook al weer? Een reactie op Rinks open brief
-Vol. 26 nr. 2 - boekbespreking - Anton Dôsen, Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap.
-Vol. 26 nr. 2 - boekbespreking - Nina Biehal, Working with adolescents. Supporting families, preventing breakdown
-Vol. 26 nr. 1 - Forum - De wereld na Savanna en Rowena. De toekomst van de jeugdzorg
-Vol. 26 nr. 1 - Competentiegericht leren, een brandende kwestie
-Vol. 26 nr. 1 - Het ‘nieuwe leren', oplossing of nieuw probleem?
-Vol. 26 nr. 1 - Loopbaanbegeleiding in de beroepskolom
-Vol. 26 nr. 1 - Authentiek en zelfgestuurd leren in het mbo
-Vol. 26 nr. 1 - De brede school, kenmerken, verwachtingen en mogelijkheden
-Vol. 26 nr. 1 Het geweten van jeugdige delinquenten, negeren of behandelen[vraagteken]
-Vol. 26 nr. 1 - Gedreven scepticisme Heytingiaanse opvoedingsfilosofie
-Vol. 26 nr. 1 - boekbespreking - Tamar Fischer, Parental divorce, conflict and resources
-Vol. 26 nr. 1 - boekbespreking - Christopher Hall, Stef Slembrouck & Srikant Sarangi, Language Practices in Social Work
-Vol. 26 nr. 1 - boekbespreking - Marjolein Distelbrink, Paul Geense & Trees Pels (red.), Diversiteit in vaderschap. Chinese, Creools-Surinaamse en Marokkaanse vaders in Nederland
-Vol. 26 nr. 1 - boekbespreking - Ido Weijers (red.), Het herstelgesprek bij jeugdige delinquenten, sleutelteksten uit het internationale debat

2005

-Vol. 25 nr. 4 Mededeling van de redactie
-Vol. 25 nr. 4 - Forum - Morgen zal het anders zijn, een antropologische kijk op onderwijs
-Vol. 25 nr. 4 -  Criteria voor kwaliteit van kinderopvang
-Vol. 25 nr. 4 - Het beeld van de jeugd als criminaliteits- en veiligheidsprobleem
-Vol. 25 nr. 4 - De totstandkoming van de adviezen voortgezet onderwijs
-Vol. 25 nr. 4 - Protestantse sprookjes? De Toveracademie en het (orthodox-)protestantisme
-Vol. 25 nr. 4 -  boekbespreking - Van zulke vrienden moet het vak het hebben
-Vol. 25 nr. 3 - Forum - De toveracademie - Boeken vol magie
-Vol. 25 nr. 3 - Pedagogische professionaliteit in de kinderopvang, een genderkwestie
-Vol. 25 nr. 3 - Effectiviteit van Intensieve Pedagogische Thuishulp, Een meta-analyse
-Vol. 25 nr. 3 - Opvoeden is een kunst
-Vol. 25 nr. 3 - boekbespreking - Jan Dirk van der Ploeg, Behandeling van gedragsproblemen
-Vol. 25 nr. 3 - boekbespreking -  Daniël Lechner, Bildung macht frei. Humanistische en realistische vorming in Duitsland
-Vol. 25 nr. 3 - boekbespreking - Dirk Willem Postma, Because we are Human
-Vol. 25 nr. 3 - boekbespreking - Arianne Baggerman & Rudolf Dekker, Kind van de toekomst
-Vol. 25 nr. 2 - Forum - Meritocratie versus zelfrespect, de prijs van gelijke kansen
-Vol. 25 nr. 2 - Micropolitieke geletterdheid en professionele ontwikkeling bij beginnende leerkrachten
-Vol. 25 nr. 2 - Cognitieve competenties van jonge kinderen en structurele en culturele gezinskenmerken, ontwikkelingen en samenhangen
-Vol. 25 nr. 2 - Ironie in de filosofie van opvoeding en onderwijs
-Vol. 25 nr. 2 - Boekbespreking - Willemien Schenkeveld, Het Kinderwetje van Van Houten. Sociale wetgeving in de negentiende eeuw.
-Vol. 25 nr. 2 - Boekbespreking - Jantine C. Hemrica, Kind-zijn tussen opvoeding en recht.
-Vol. 25 nr. 2 - Boekbespreking - Janneke Wubs, Luisteren naar deskundigen. Opvoedingsadvies aan Nederlandse ouders
-Vol. 25 nr. 2 - Boekbespreking Ina ter Avest, Kinderen en God verteld in verhalen.
-Vol. 25 nr. 1. - Forum - Frans Meijers, Samenwerking in ontwikkeling
-Vol. 25 nr. 1. - Geestelijke gezondheid en de medicalisering van de opvoeding in Nederland, ca. 1890-1950
-Vol. 25 nr. 1 - Naar een ecologische zorgethiek voor milieueducatie
-Vol. 25 nr. 1 - Effecten van de feminisering van het basisonderwijs, opinies of feiten
-Vol. 25 nr. 1 - Pragmatism and Educational Research
-Vol. 25 nr. 1 - Bakens verzetten in het voortgezet onderwijs, 1863-1920. 
-Vol. 25 nr. 1 - De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang
-Vol. 25 nr. 1 - Groepsteams in de residentiële jeugdhulpverlening
-Vol. 25 nr. 1 - Kinderen van de minne. Bastaarden en het vijftiende-eeuwse Vlaanderen

2004

-Vol. 24 nr. 4 - Forum - Internationale adoptie
-Vol. 24 nr. 4 - "Move your body. Stretch your mind!"
-Vol. 24 nr. 4 - Opvoeding in en door sport?
-Vol. 24 nr. 4 - Jeugdsport en morele socialisatie
-Vol. 24 nr. 4 - 'We zijn vrienden in het veld'
-Vol. 24 nr. 4 - Waardevormend onderwijs en burgerschap
-Vol. 24 nr. 4 - Sociale competentie langs de meetlat
-Vol. 24 nr. 4 - Social justice, education and identity
-Vol. 24 nr. 4 - Wheelbarrows full of Frogs
-Vol. 24 nr. 3 - Forum - Yasmina
-Vol. 24 nr. 3 - Gedwongen ingrijpen in risicogezinnen
-Vol. 24 nr. 3 - Over-Leven in de pleegzorg
-Vol. 24 nr. 3 - Leeftijdsgebonden veranderingen in kwaliteit van gehechtheid van adolescenten aan vader en moeder
-Vol. 24 nr. 3 - Opvoeding, delinquente vrienden en delinquent gedrag van jongeren
-Vol. 24 nr. 3 - Dilemma's en keuzes, sociale ethiek in de actuele praktijk van welzijn en hulpverlening
-Vol. 24 nr. 3 - The organization of attachment relationships
-Vol. 24 nr. 3 - Leerklimaat
-Vol. 24 nr. 3 - Autism
-Vol. 24 nr. 2 - Forum - Jongens en juffen
-Vol. 24 nr. 2 - Opvoeding en recht in balans
-Vol. 24 nr. 2 - De relatie tussen zelfwaardering en gehechtheid aan ouders bij zevenjarige kinderen
-Vol. 24 nr. 2 - Intergemeentelijke verhuizingen gedurende de onderwijsloopbaan en bereikt opleidingsniveau
-Vol. 24 nr. 2 - De band met ouders en partner-relaties
-Vol. 24 nr. 2 - Artikelenserie - Stabiliteit in pesten en gepest worden
-Vol. 24 nr. 2 - Oude pedagogen - De samenhang van opvoeding en cultuur bij Friedrich Schleiermacher (1768 - 1834)
-Vol. 24 nr. 2 - Psychiatric disorders among incarcerated male adolescents in the Netherlands
-Vol. 24 nr. 2 - Grenswachters van de pedagogiek
-Vol. 24 nr. 2 - Respect in een tijd van sociale ongelijkheid
-Vol. 24 nr. 2 - Handleiding LAGKO
-Vol. 24 nr. 2 - Discussie - Pedagogiek en mensenrechten
-Vol. 24 nr. 1 - Forum - De toegevoegde waarde van vroeg testen
-Vol. 24 nr. 1 - Jongens als probleem
-Vol. 24 nr. 1 - Effecten van individuele attitudes en van de attitudes van de peer group op de prestaties voor wiskunde van jongens en meisjes
-Vol. 24 nr. 1 - Seksespecifieke studentfactoren op de pabo
-Vol. 24 nr. 1 - De mythe van het 'vrouwengevaar'
-Vol. 24 nr. 1 - Jongens en jonge mannen na ouderlijke scheiding
-Vol. 24 nr. 1 - Artikelenserie - Invloed en selectieprocessen in vriendschappen en rookgedrag van adolescenten
-Vol. 24 nr. 1 - Dansen met olifanten
-Vol. 24 nr. 1 - Meester Ligthart
-Vol. 24 nr. 1 - Das verdrängte Erbe

2003 - 2000

Back issues van 2000 tot en met 2003