Sporen vol betekenis / Meniti Arti
Title
Sporen vol betekenis / Meniti Arti
Subtitle
In gesprek met 'Getuigen & Tijdgenoten' over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog / Bertukar Makna bersama 'Saksi & Rekan Sezaman' tentang Perang Kemerdekaan Indonesia
ISBN
9789048556786
Format
eBook PDF
Number of pages
312
Language
Dutch
Publication date
Also available as
Hardback - € 29,99
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Proloog
Inleiding
POSITIES EN LOYALITEITEN
Indonesie-weigeraars en de illusie van een historisch unaniem gedeeld moreel kader
‘Nu in oorlogsgebied geef ik je het commando “vuur!”’
Nederlandse vrouwen in het leger
Ibu Djoewariyah
Nederlandse vrouwen buiten het leger
De papierfabriek: economische belangen, militaire bescherming en liquidaties
Het ‘seismografisch’ geheugen van Tarsu’ah
‘Oorlogsmisdadiger, omdat ik ovw'er was’
Het (niet zo) heilige huisje van de bezetting
De keuzes voor een (t)huis
Pak Idi vertelt over Bandung Lautan Api
De demarcatielijn in Bandung
Er is maar een naam nodig: het verhaal van mijn grootvader
Onderwijs dat barrieres slecht

TAAL
De strijd om orde en rust
Ophef rondom een artikel in De Groene Amsterdammer
De plaats van de ‘baboe’ in het leven van Nederlandse militairen
Als de herinnering het tijdperk een naam geeft
De mensen die tussen de verhalen staan
Bladeren door de oorlog
‘Bersiap’ in Indonesie, ‘Merdekka’ in Nederland
Bambu runcing
Beelden van bambu runcing
Lili Marleen, een idool van de ziel op het slagveld

HERINNEREN EN VERGETEN
Indonesische reflecties in Nederland I: Nederlands kolonialisme
Indonesische reflecties in Nederland II: Nederland en dekolonisatie
Op zoek naar Molukse stemmen
Brieven uit lang vervlogen tijden
Werken aan je verleden
Vaders en grootvaders en hun verhalen
17 augustus – 27 december
‘Anjing’ op het Indisch Monument
Jonge Indonesische historici en hun rol in de erkenning van lokale monumenten
Ratapan Ibu wees me er al op
Langs monumenten ten zuiden van Payakumbuh
Wie o wie is de eigenaar van monumenten en de hierin vervatte verhalen
Zeventig jaar Serangan Umum / de algemene aanval Yogyakarta, 1 maart 1949-2019
Monumenten 1945-1949 in Nederland
Epiloog
Dankwoord
Noten
Over de auteurs

Prolog
Pendahuluan
P O S I S I D A N L O Y A L I T A S
Para penentang perang dan ilusi historis kolektif ihwal kerangka moral
‘Kini kita berada di medan tempur dan kuperintahkan kau untuk ‘tembak’!’
Para prajurit perempuan Belanda
Ibu Djoewariyah
Perempuan Belanda bukan tentara
‘Pabrik kertas: kepentingan ekonomi dan perlindungan tentara serta pembantaian’
Memori ‘seismograf’ Tarsu’ah
‘Aku sang penjahat perang karena saya prajurit sukarela’
Tanah [tak] suci semasa pendudukan
Pilihan untuk sebuah tempat tinggal
Cerita Pak Idi tentang Bandung Lautan Api
Garis demarkasi di Bandung
Hanya butuh satu nama: Cerita tentang kakek saya
Pendidikan yang menerabas sekat

B A H A S A
Berjuang demi ketertiban dan ketenteraman
Kegaduhan gegara De Groene Amsterdammer
Tempat seorang ‘baboe’ dalam kehidupan serdadu Belanda di Indonesia
Kala ingatan menamai zaman
Orang-orang di antara narasi
Menjelajahi perang lewat gambar
‘Bersiap’ di Indonesia, ‘Merdekka’ di Belanda
Bambu runcing
Gambar-gambar bambu runcing
Lili Marleen, Pujaan jiwa di medan laga

M E N G I N G A T D A N M E L U P A K A N
Refleksi Indonesia di Belanda bagian satu: Kolonialisme Belanda
Refleksi Indonesia di Belanda bagian dua: Belanda dan dekolonisasi
Mencari suara-suara dari Maluku
Surat dari masa lalu
Menelusuri masa lalu
Ayah, kakek, dan kisah mereka
17 Agustus - 27 Desember
‘Anjing’ di atas Indisch Monument
Sejarawan muda Indonesia dan perannya dalam mengenali monumen lokal
Ratapan Ibu menunjuk padaku
Meneroka monumen di selatan Payakumbuh
Siapa gerangan pemilik monumen dan narasi yang dikandungnya
Memperingati tujuh puluh tahun Serangan Umum Yogyakarta 1 Maret 1949-2019
Monumen 1945-1949 di Belanda
Epilog
Ucapan Terima Kasih
Catatan
Tentang Penulis

Sporen vol betekenis / Meniti Arti

In gesprek met 'Getuigen & Tijdgenoten' over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog / Bertukar Makna bersama 'Saksi & Rekan Sezaman' tentang Perang Kemerdekaan Indonesia

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De strijd om de onafhankelijkheid in Indonesië tussen 1945 en 1949 heeft letterlijk en figuurlijk zijn sporen nagelaten. In beeld en tekst nemen de auteurs de lezer mee op hun zoektocht langs mensen, objecten en plaatsen in Indonesië en Nederland. In dit tweetalige Indonesisch/ Nederlandse boek draait het om de persoonlijke ervaringen van burgers en militairen die het conflict van nabij meemaakten. Er wordt stilgestaan bij de vraag hoe mensen uit beide landen terugkijken op die tijd en hoe herinneringen daaraan al dan niet levend worden gehouden. Op deze manier brengen de auteurs de menselijke maat terug in een intrigerende geschiedenis. Welke keuzes maakten getuigen en tijdgenoten destijds, aan wie bleven zij loyaal, en waarom? Hoe leven hun ervaringen voort in het heden en welke betekenis heeft die periode nu, voor henzelf, maar ook voor anderen voor wie die geschiedenis belangrijk is?

Perjuangan kemerdekaan di Indonesia antara tahun 1945 dan 1949 telah meninggalkan jejaknya, secara tersirat maupun tersurat. Melalui gambar dan teks, penulis mengajak pembaca menelusuri orang, benda, dan tempat di Indonesia dan Belanda. Buku bilingual Indonesia/Belanda ini berfokus pada pengalaman pribadi warga sipil dan personel militer yang berdiri tanpa jarak dengan konflik yang terjadi. Karya ini mempertimbangkan bagaimana orang-orang dari kedua negara melihat kembali waktu itu dan bagaimana kenangan itu tetap hidup. Melalui cara ini, penulis membawa kembali dimensi manusia dalam sejarah yang menarik. Pilihan apa yang dibuat oleh para saksi dan orang-orang sezaman pada saat itu, kepada siapa mereka tetap setia, dan mengapa? Bagaimana pengalaman mereka tetap hidup di masa sekarang dan apa signifikansi periode itu di masa sekarang bagi mereka dan banyak orang lain?
Authors

Eveline Buchheim

Eveline Buchheim (NIOD) studeerde Nederlands en antropologie. Haar interesse beweegt zich op het snijvlak van taal en de interactie tussen mensen, in het bijzonder ten tijde van oorlog, zowel in Europa als Azië.

Satrio (Ody) Dwicahyo

Satrio (Ody) Dwicahyo (NIOD) is historicus en kleinzoon van een Indonesische vrijheidsstrijder. Hij volgde zijn opleiding in Indonesië, Nederland en Singapore. Dwicahyo bestudeert hoe mensen in het verleden met elkaar vochten en vervolgens de strijdbijl weer begroeven.

Fridus Steijlen

Fridus Steijlen (KITLV) is antropoloog en houdt zich al vanaf zijn studietijd bezig met de bestudering van de dekolonisatie van Indonesië, de Molukse en Indische gemeenschap, maar ook met het hedendaagse Indonesië.

Stephanie Welvaart

Stephanie Welvaart (NIOD) studeerde antropologie en sociologie; ze heeft grote interesse in machtsstructuren en hoe individuen zich hierbinnen bewegen. Ze verdiept zich in de beeldvorming van kolonisatie en dekolonisatie in relatie tot Indonesië.

Related titles