Op Hoop van Zegen - Herman Heijermans
Title
Op Hoop van Zegen - Herman Heijermans
Price
€ 32,99
ISBN
9789053560983
Format
Paperback
Number of pages
138
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm

Op Hoop van Zegen - Herman Heijermans

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Herman Heijermans gaf zijn beroemdste toneelstuk Op Hoop van Zegen als ondertitel 'Een spel van zee'. Hij dacht dit werk een plaats toe in een reeks toneelschetsen die samen een genadeloze analyse dienden te geven van het sociale onrecht in de samenleving van zijn tijd. Daarnaast introduceerde Heijermans met Op Hoop van Zegen de nieuwe toneelvorm van het 'statische drama' waarmee Tsjechov tegelijkertijd in Rusland experimenteerde. Het succes was overweldigend; Esther de Boer-van Rijk bleef haar leven lang - meer dan 1200 keer - de rol van Kniertje spelen...

De Alfa-reeks omvat Poëzie, proza en toneel uit verschillende eeuwen en van verschillende auteurs. De reeks richt zich in eerste instantie op eerste- en tweedejaars studenten Nederlands, maar is ook bedoeld voor een in literatuur geïnteresseerd publiek. De teksten zijn, waar nodig, door deskundigen van commentaar en woordverklaringen voorzien.
Editors

Mary Kemperink

Mary Kemperink is hoofddocente moderne Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is gespecialiseerd in het fin de siècle en heeft herhaaldelijk over het proza, de poëzie en het toneel van deze periode gepubliceerd.

Huub van den Bergh

Hans van den Bergh, hoogleraar in de Nederlandse Letterkunde, voorzag Op Hoop van Zegen van een inleiding, woordverklaringen en commentaar.

Jaap Goedegebuure

Jaap Goedegebuure (1947) is als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde verbonden aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij literatuurcriticus voor de bladen van de Geassocieerde Persdiensten.

Related titles