Alfa-reeks
Series

Alfa-reeks

De Alfa-reeks omvat poëzie, proza en toneel uit verschillende eeuwen en van verschillende auteurs. De canon is sterk vertegenwoordigd, maar daarnaast wordt er ook aandacht gevraagd voor teksten die ten onrechte minder bekendheid hebben verworven. De reeks richt zich in eerste instnatie op eerste- en tweedejaars studenten Nederlands, maar is ook bedoeld voor een in literatuur geïnteresseerd publiek. De teksten zijn, waar nodig, door deskundigen van commentaar en woordverklaringen voorzien.