In verband met de zin
Title
In verband met de zin
Author
Price
€ 29,99
ISBN
9789053563243
Format
Paperback
Number of pages
176
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
16 x 24 x 1 cm

Jan Luif

In verband met de zin

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Het is nog altijd de moeite waard kennis te nemen van de wijze waarop in de traditionele grammatica zinnen geanalyseerd worden.

In verband met de zin presenteert deze grammatica als een samenhangend geheel, waarin overigens ook enkele nieuwere inzichten een plaats hebben gekregen. Kennis van de traditionele grammatica is tevens van belang omdat in veel publicaties de traditionele termen bekend worden verondersteld. In dit boek komen alle belangrijke termen uit de Nederlandse grammatica aan de orde. Bovendien zijn in een speciale bijlage de Duitse, Engelse en Franse ‘vertalingen’ van de voornaamste Nederlandse termen opgenomen.

In verband met de zin is in de eerste plaats bedoeld als studieboek voor studenten op hbo- en wo-niveau. Daarom zijn aan het slot drie overzichtshoofdstukken opgenomen, waarin de informatie over woordsoorten, constituenten en zinsdelen kort wordt samen gevat. Ook kan degene die dit boek doorwerkt, zijn inzicht verdiepen aan de hand van een grote hoeveelheid oefeningen.
Author

Jan Luif

J. Luif was tot 2002 als taalkundige verbonden aan de vakgroep Nederlands van de Universiteit van Amsterdam.

Related titles