Taalverwerving en taalbeschouwing Grieks en Latijn
Title
Taalverwerving en taalbeschouwing Grieks en Latijn
Subtitle
Vakdidactische kennis
Price
€ 19,99
ISBN
9789462986862
Format
Paperback
Number of pages
128
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inleiding: Over deze handreiking 1. Taalverwerving en taalbeschouwing in het curriculum GTC en LTC 2. Grammaticale kennis en lees- en vertaalvaardigheid 3. Taalbeschouwing en taalbewustzijn bij schooltalen 4. Grammaticadidactiek 5. Vakdidactische checklist taalverwerving en taalbeschouwing GTC en LTC 1. De lessen in leerlijnen: relevantie en leerdoelen 2. Vakinhoud taalverwerving: grammatica en leesvaardigheid 3. Vakinhoud taalbeschouwing: de taal als systeem 4. Didactiek en lesontwerp 6. Vakdidactische checklist Latijnse conjunctivus, bovenbouw 7. Suggesties voor verder onderzoek Bibliografie

S.M. Adema

Taalverwerving en taalbeschouwing Grieks en Latijn

Vakdidactische kennis

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Docenten Grieks en Latijn in het voortgezet onderwijs hebben een specifieke kennis van de Griekse en Latijnse taalsystemen. Ze weten bijvoorbeeld dat het Grieks en Latijn naamvallen hebben en dat de meeste leerlingen niet gewend zijn aan dit verschijnsel. Ze spelen in hun lessen over die naamvallen daarop in. Deze specifieke kennis is de vakdidactische kennis van docenten Grieks en Latijn.

Taalverwerving en taalbeschouwing Grieks en Latijn: vakdidactische kennis is een handreiking voor alle docenten GTC en LTC die systematisch willen nadenken over hun vakdidactische kennis op het gebied van taalverwerving en de rol van grammatica daarbinnen. Het boek biedt wetenschappelijke achtergronden en een praktische checklist waarmee taaldocenten hun grammaticalessen goed geïnformeerd kunnen ontwerpen.
€ 19,99
+ Order this book
Author

S.M. Adema

SUZANNE ADEMA is universitair docent bij de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Zij zet zich in voor de ontwikkeling en verspreiding van vakdidactische kennis over GTC en LTC. Ook doet ze taalkundig-narratologisch onderzoek in Latijnse narratieve teksten.

Related titles